Naše nové prostory

Naše nové prostory

<code>

Facebook Posts

Dějepisný seminář opouští věznici ve Valdicích 😜😎 ... See MoreSee Less
Na Facebooku
Prohlášení pracovníků Lepařova gymnázia Jičín ke stávce 27.11.2023Vážení rodiče a žáci,chceme Vás informovat, že Lepařovo gymnázium se jednomyslně připojuje k plánované jednodenní výstražné stávce v pondělí dne 27. 11. 2023. Znamená to, že škola bude pro žáky po celý den uzavřena.Dovolte nám, abychom Vám vysvětlili důvody našeho rozhodnutí, protože informace veřejně prezentované jsou často nepřesné a zavádějící.Nestávkujeme kvůli svým platům. Stávkujeme ale mimo jiné proti poklesu platů nepedagogických pracovníků (kuchařek ve školních jídelnách, uklízeček, školníků a dalších), bez kterých je provoz škol nemožný. Stávkujeme na protest proti snižování PHmaxu (hodnota PHmax pro školu představuje maximální financovaný týdenní počet hodin vyučování), což by (na většině škol) vedlo k omezení možnosti dělit třídy při výuce na skupiny, k omezení nabídky volitelných seminářů, k redukci výuky v odborných laboratořích.Stávkujeme proti výraznému poklesu počtu asistentů pedagoga, kteří pomáhají učitelům zvládnout inkluzi. Ačkoliv naší školy se tento problém přímo netýká, jsme v tomto solidární se základními i mateřskými školami a uvědomujeme si důležitost této profese.Situaci ve školství považujeme za dlouhodobě neudržitelnou. Vadí nám nekoncepčnost, nepromyšlené změny a celková nejistota ohledně dalšího vývoje vzdělávacího systému.Pokud budou přijaty změny ve financování škol tak, jak jsou nyní navrhovány, budou mít jednoznačně negativní dopad, dotknou se žáků a zejména kvality vzdělávání.Stávkou chceme zabránit dalšímu poklesu výdajů na školství. Výdaje na vzdělávání jsou investicí do budoucnosti.Doufáme, že nás pochopíte a podpoříte nás v tomto rozhodnutí. Víme, v jakém stavu je státní rozpočet. Protestujeme ale proti nepromyšleným a nesystémovým škrtům. Věřte, že Vy i my máme společný cíl – co nejkvalitnější vzdělání pro naše děti. ... See MoreSee Less
Na Facebooku
Poznávací zájezd do AnglieV termínu 15. října – 24. října se třída 5.C s ostatními studenty ze stejného nebo vyššího ročníku zúčastnila poznávacího zájezdu do Anglie. Vše započalo nedělí, nástup do autobusu proběhl hladce a mohlo se vyrazit! Cesta vedla přes předlouhé Německo, Nizozemí, Belgii a samozřejmě Francii, kde jsme se v Calais okolo půl druhé po pasové kontrole nalodili na trajekt. Musím uznat, že trajekt byl velký zážitek. Někdo využil plavbu pro spánek, někdo pro prozkoumávání paluby. Po překonání průlivu nás čekaly ještě nějaké ty míle do naší první destinace, tím bylo partnerské město Jičína, tedy město King’s Lynn. Zde proběhla návštěva místní střední školy, dokonce jsme se zúčastnili i vyučování! Na výběr byla velká škála předmětů, některé i velmi netradiční jako třeba móda, divadlo nebo psychologie. Poté procházka centrem města a navštívení radnice s milým přivítáním od paní starostky. V podvečer nás autobus zavezl k zálivu The Wash, kde někteří studenti (ti bláznivější) zakusili anglické vlny. Potom přespání v YHA (vyzkoušeli jsme jich za cestu několik a mohli jsme porovnávat).Další den nás čekalo studentské město Cambridge, kde jsme se projeli po řece Cam a díky tomu zavítali do kampusu univerzity. Myslím si, že dokážeme vyjmenovat všechny mosty, které se přes řeku klenou, díky našim převozníkům. Dalších pár okamžiků by šlo pojmenovat – co město, to katedrála. Mám na mysli město Ely s největší hlavní lodí v severní Evropě, dále monumentální katedrála v Lincolnu (+hrad) a v neposlední řadě famózní katedrála York Minster, kde jsme prozkoumali i interiér! Poznámka autora: anglická gotika je naprosto odlišná od té naší. Zájemci mohli načerpat vědomosti v muzeu železnice, ostatní se prošli po městských hradbách.Ve čtvrtek jsme nejprve na krátký čas navštívili lázeňské městečko Harrogate, kde jsme prozkoumali rozsáhlý park. Tento den se poprvé počasí nevydařilo na 100/100. Začalo poprchávat a být větší zima, možná to bylo i tím, že jsme jeli stále víc a víc na sever. Míjeli jsme zemědělskou krajinu, obrovské plochy zeleně s ovečkami, velmi typickými pro anglický venkov. Další zastávkou byl Malham Cove, kde se natáčela známá scéna v Harry Potterovi. Malham Cove jsou vápencové škrapy na vrcholu útesu. Zde se nám naskytl krásný výhled do okolí. Po túře jsme opět naskočili do autobusu a mířili do Lake Districtu, kde jsme strávili dva dny a dvě noci v malebném městečku Keswick. První den jsme podnikli túru na Catbells. Zde jsme zažili vítr, který už asi dlouho nezažijeme, plus jsme na sebe nechali dýchnout atmosféru Castleriggu, což je kruhový komplex z kamenů postavený asi v roce 3200 p.K. Tento den byl jediný, kdy jsme v autobuse nestrávili ani minutu. Asi nejdelší a nejnáročnější výlet nás čekal den následující. Trasa vedla přes lesy, jezera (jeli jsme i přívozem a lodí), kopce a třeba i okolo domku Beatrix Potterové.Neděle, již druhá, se závanem mořského vzduchu, tentokrát však ne ze Severního moře, ale z moře Irského. Byli jsme totiž v Liverpoolu. Kromě doků jsme obdivovali i sousoší Beatles nebo Cavern Club, kde tato slavná skupina hrála své první koncerty. Poté přesun do Stratfordu nad Avonou, rodné město Williama Shakespeara, a přejezd do Londýna. Některé čekal nejlepší/nejděsivější zážitek, spaní v britských rodinách. Každá měla jiný přístup, ale pro mě samotného to byl pravděpodobně jeden z highlightů celého tripu.Poslední den, úterý, návštěva perly Anglie, Londýna. Projeli jsme se metrem a prohlédli Saint Paul’s Cathedral, Tate Gallery, ze které studenti vycházeli se smíšenými pocity, Tower Bridge, Tower a Greenwich. Nedovedete si představit, jaký byl klid v autobuse při cestě domů. Však se není čemu divit, když jsme měli takto náročný, ale samozřejmě topový program, za který vděčíme paní učitelce Daně Hlavové a Blance Matějkové. Velkou zásluhu má samozřejmě i vrchní překladatel pan učitel Petr Špicar (aplaus). Doufám, že i nižší ročníky budou mít onu možnost poznat Anglii a její krásy. Za studenty, Matouš Dolejší z 5.C. ... See MoreSee Less
Na Facebooku
První díl školního podcastu je venku! 🎙️ ... See MoreSee Less
Na Facebooku
#17listopad #dikyzemuzem ... See MoreSee Less
Na Facebooku
</code>

Vítejte na stránkách nejstarší školy Královéhradeckého kraje,

historie naší školy sahá do roku 1624, kdy byla založena Albrechtem z Valdštejna. Školou prošly, nebo zde působily mnohé osobnosti – Bohuslav Balbín, František Ladislav Rieger, Antal Stašek, Josef Štefan Kubín, Jan Gebauer. Své jméno získala škola poprvé již v roce 1932 na počest svého bývalého ředitele Františka Lepaře, věhlasného filologa a osobnosti, která se zasloužila o výstavbu nové moderní budovy.
Dnes naše gymnázium nabízí čtyřleté i šestileté studium, pestrou nabídku volitelných předmětů a cizích jazyků a také pozitivní vzdělávací prostředí  s řadou skutečně špičkových pedagogů. Prezentovat se můžeme určitě vynikající mírou úspěšnosti v přijímacím řízení na VŠ, sportovními úspěchy školních týmů (i na republikové úrovni) a pořádáním mnoha kulturních akcí. Spolupracujeme se školami několika zemí.


 English page


Spolupracujeme:

Partnerská škola Lepařova gymnázia Jičín

Školící a zkouškové centrum Cambridge

Fakultní škola Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy

Místní centrum “The Duke of Edinburgh’s International Award, Česká republika”

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Projekty školy

podpořené z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

“IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI II je spolufinancován Evropskou unií.” reg. číslo:CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192
” Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro studenty a pedagogy ”
” Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky “.
” Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji “ reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0001
” Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Zkvalitnění výuky s využitím ICT ”