Naše nové prostory

Naše nové prostory

<code>

Facebook Posts

Ve středu 24. května se díky iniciativě tří studentek vydala 3.B na výlet do Bozkovských dolomitových jeskyní.Do Bozkova u Semil se studenti spolu se svým třídním panem Vejvodou nechali dopoledne odvézt linkovým autobusem. Vstup do jeskyní pak leží nedaleko centra oné malebné podhorské vesničky. Prvním překvapením po vstupu do areálu byl fakt, že průvodce budou dělat studentům 3.B právě jejich tři spolužačky, které celou akci domluvily a které také patří mezi místní obyvatele, tudíž mohly při výkladu přidat i něco málo ze své místopisné znalosti.Druhým překvapením byl fakt, že se jedná o raritu nejen českou, ale i světovou. Kromě velikosti určitých útvarů, jakožto například jeskynního jezírka, je unikátní i výzdoba. To potvrdily i ony tři vitální průvodkyně. Výzdoba je díky excentrickým vláknitým a keříčkovitým krápníkům zcela unikátní.Počasí bylo venku oblačné, tudíž nebyl přechod do chladnějšího podzemního prostředí zas takovým šokem. Po asi hodině a půl obdivování tohoto schovaného komplexu, jehož zatopená část dosahuje velikosti až jednoho kilometru, se výprava – tentokrát již nad zemským povrchem – občerstvila a vydala směrem k Semilům.Cesta to však nebyla jen tak ledajaká. Jednalo se o část Palackého stezky, na kterou pak navazovala Riegrova stezka, která kopírovala tok řeky Jizery. Počasí se dokonce mírně zlepšilo, takže příjemnému prožitku z procházky nestálo nic v cestě. Deset kilometrů uteklo jak nic a příjemně znavení studenti se mohli v brzkých odpoledních hodinách nechat odvézt autobusem zase domů. ... See MoreSee Less
Na Facebooku

1 week ago

Lepařovo gymnázium Jičín
Předávání maturitních vysvědčení 🎓#maturanti2023 #4a #4B #6c #lgjicin ... See MoreSee Less
Na Facebooku

4 weeks ago

Lepařovo gymnázium Jičín
Stejně jako každý rok se i letos na Matějáku koná fotbalový turnaj! ⚽️Tak nezapomeň sledovat @lg_world_cup2023, kde najdeš všechny potřebné informace a také přihlášky.#worldcup #lgwordlcup ... See MoreSee Less
Na Facebooku
</code>

Vítejte na stránkách nejstarší školy Královéhradeckého kraje,

historie naší školy sahá do roku 1624, kdy byla založena Albrechtem z Valdštejna. Školou prošly, nebo zde působily mnohé osobnosti – Bohuslav Balbín, František Ladislav Rieger, Antal Stašek, Josef Štefan Kubín, Jan Gebauer. Své jméno získala škola poprvé již v roce 1932 na počest svého bývalého ředitele Františka Lepaře, věhlasného filologa a osobnosti, která se zasloužila o výstavbu nové moderní budovy.
Dnes naše gymnázium nabízí čtyřleté i šestileté studium, pestrou nabídku volitelných předmětů a cizích jazyků a také pozitivní vzdělávací prostředí  s řadou skutečně špičkových pedagogů. Prezentovat se můžeme určitě vynikající mírou úspěšnosti v přijímacím řízení na VŠ, sportovními úspěchy školních týmů (i na republikové úrovni) a pořádáním mnoha kulturních akcí. Spolupracujeme se školami několika zemí.


 English page


Spolupracujeme:

Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Školící a zkouškové centrum Cambridge

Fakultní škola Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy

Místní centrum “The Duke of Edinburgh’s International Award, Česká republika”

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Projekty školy

podpořené z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

“IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI II je spolufinancován Evropskou unií.” reg. číslo:CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192
” Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro studenty a pedagogy ”
” Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky “.
” Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji “ reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0001
” Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Zkvalitnění výuky s využitím ICT ”