Naše nové prostory

Naše nové prostory

<code>

Facebook Posts

2 weeks ago

Lepařovo gymnázium Jičín
🧑‍🌾👩‍🌾Dnešní svátek se část pedagogického sboru rozhodla oslavit - jak jinak než prací. A tak se pod vedením Ing. Štěpánky Hruškové uskutečnila výsadba zahradních květin a keřů. I socha Rozálie se dočkala úpravy svého okolí. Akce se velmi povedla. Děkujeme účastníkům! 💪🏼#makame #zahradalgjicin #pripravy #lg400let ... See MoreSee Less
Na Facebooku
👩🏼‍🎓🧑🏻‍🎓Téměř čtyřiceti maturantům LG se letos podařilo získat Cambridge Certificate na úrovni B2 až C2. Jazykové zkoušky Cambridge English jsou uznávány mnohými organizacemi a maturanti jimi mohou také nahradit část své státní maturitní zkoušky z anglického jazyka.#cambridgecertificate #CambridgeEnglish #Congrats ... See MoreSee Less
Na Facebooku
Nejen ve školních lavicích se studenti Lepařova gymnázia vzdělávají a rozšiřují si obzory.V polovině dubna se studenti tříd 1.A a 1.B vydali až do daleké pobočky Knihovny Václava Čtvrtka na Novém Městě, aby se z úst (i fotodokumentace) cestovatelů Pavla Chluma a Petra Kvardy dozvěděli, jak se dnesžije v některých bývalých britských koloniích, konkrétně na Srí Lance 🇱🇰, v Belize 🇧🇿 a v Tanzanii 🇹🇿.Všichni přednášku pozorně sledovali a na konci se někteří osmělili klást dotazy přednášejícím, tak doufejme, že si takto nabyté informace uloží hluboko do paměti, případně se inspirují a někdy v budoucnu se třeba také vypraví do těchto destinací.Zaměstnankyním @knihovnajc patří velké díky za zprostředkování přednášky ☺️#knihovnajicin #knihovnavaclavactvrtka ... See MoreSee Less
Na Facebooku
V noci na dnešek nás ve věku 91 let opustil významný český historik, vysokoškolský pedagog a náš absolvent prof. Robert Kvaček. Upřímnou soustrast všem pozůstalým. Budete nám chybět, pane profesore 🖤 ... See MoreSee Less
Na Facebooku
Turnaj v sudoku ✏️V aule Lepařova gymnázia proběhlo v pátek 19. dubna oblastní kolo turnaje v sudoku. Turnaj byl uspořádán ve spolupráci s Hráčskou asociací logických her a sudoku (Halas). Této logické hry s čísly se letos zúčastnilo rekordní množství týmů (celkem 28). Tříčlenná družstva soutěžila ve třech kolech a výsledky byly rozděleny do kategorie ZŠ a SŠ.V základoškolské kategorii nás reprezentovala děvčata z primy – Darina Jochmanová, Lucka Vaňková a Markéta Šimková. V konkurenci 17 týmů vybojovaly dívky 3. místo! 🥉Mezi středoškoláky startovalo 11 týmů. Vítězství nám sice uteklo, ale stříbrná a bronzová pozice pro naši školu jsou úspěchem! 💪🏼• stříbrný tým: Aneta Šmídová, Bára Sutnerová, Daniela Hrdá• bronzový tým: Bára Kupcová, Lucie Zachovalová, Šárka Nováková• tým na 5. místě: Nela Morávková, Amélie Brentnerová, Anna Perknerová• tým na 7. místě: Lucie Jeřábková, Timea Berná, Adam Kovář• tým na 8. místě: Dominik Kvitský, Vojtěch Záhora, Kryštof Neuwirth• tým na 11. místě (ale nejlepší outfit): Adam Chalupa, Michal Viták, Tomáš DolejšíVšem reprezentantům děkujeme za reprezentaci a ochotu potrápit mozkové závity 💡 ... See MoreSee Less
Na Facebooku
</code>

Vítejte na stránkách nejstarší školy Královéhradeckého kraje,

historie naší školy sahá do roku 1624, kdy byla založena Albrechtem z Valdštejna. Školou prošly, nebo zde působily mnohé osobnosti – Bohuslav Balbín, František Ladislav Rieger, Antal Stašek, Josef Štefan Kubín, Jan Gebauer. Své jméno získala škola poprvé již v roce 1932 na počest svého bývalého ředitele Františka Lepaře, věhlasného filologa a osobnosti, která se zasloužila o výstavbu nové moderní budovy.
Dnes naše gymnázium nabízí čtyřleté i šestileté studium, pestrou nabídku volitelných předmětů a cizích jazyků a také pozitivní vzdělávací prostředí  s řadou skutečně špičkových pedagogů. Prezentovat se můžeme určitě vynikající mírou úspěšnosti v přijímacím řízení na VŠ, sportovními úspěchy školních týmů (i na republikové úrovni) a pořádáním mnoha kulturních akcí. Spolupracujeme se školami několika zemí.


 English page


Spolupracujeme:

Partnerská škola Lepařova gymnázia Jičín

Školící a zkouškové centrum Cambridge

Fakultní škola Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy

Místní centrum “The Duke of Edinburgh’s International Award, Česká republika”

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Projekty školy

podpořené z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

“IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI II je spolufinancován Evropskou unií.” reg. číslo:CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192
” Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro studenty a pedagogy ”
” Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky “.
” Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji “ reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0001
” Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Zkvalitnění výuky s využitím ICT ”