Facebook školy

Ve středu 18.9. se o velké přestávce sejdeme v učebně M1 na letošní první Studentské radě. Přijďte 🙂 See MoreSee Less

Na Facebooku

Informace k zahájení školního roku

Výuka ve školním roce se zahajuje v pondělí 2. září v 7:45 (budova školy otevřena od 7:00).

Školní jídelna vydává první den obědy v čase 9:00 – 10:30.

Burza učebnic pro studenty vyššího gymnázia proběhne v pondělí 9. září od 7:00 v prostorách chodby druhého patra.

Těšíme se na vás! See MoreSee Less

Na Facebooku

Všemi očekávaná a vyhlížená burza učebnic má již své datum! Letos v pondělí 9.9. v časných ranních hodinách od 7:00 do 7:40 na chodbě ve druhém patře. See MoreSee Less

Na Facebooku

Vítejte na stránkách nejstarší školy Královéhradeckého kraje,

historie naší školy sahá do roku 1624, kdy byla založena Albrechtem z Valdštejna. Školou prošly, nebo zde působily mnohé osobnosti – Bohuslav Balbín, František Ladislav Rieger, Antal Stašek, Josef Štefan Kubín, Jan Gebauer. Své jméno získala škola poprvé již v roce 1932 na počest svého bývalého ředitele Františka Lepaře, věhlasného filologa a osobnosti, která se zasloužila o výstavbu nové moderní budovy.
Dnes naše gymnázium nabízí čtyřleté i šestileté studium, pestrou nabídku volitelných předmětů a cizích jazyků a také pozitivní vzdělávací prostředí  s řadou skutečně špičkových pedagogů. Prezentovat se můžeme určitě vynikající mírou úspěšnosti v přijímacím řízení na VŠ, sportovními úspěchy školních týmů (i na republikové úrovni) a pořádáním mnoha kulturních akcí. Spolupracujeme se školami několika zemí.


Spolupracujeme:

Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Školící a zkouškové centrum Cambridge

Spádová škola CERMAT, zajišťující realizaci společné části státních maturitních zkoušek podzimních termínů

Místní centrum “The Duke of Edinburgh’s International Award, Česká republika”

Projekty školy

podpořené z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
” Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro studenty a pedagogy ”
” Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky “.
” Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji “ reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0001
” Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Zkvalitnění výuky s využitím ICT ”