Naše nové prostory

Naše nové prostory

<code>

Facebook Posts

Pozvánka Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové na první termín online Dne otevřených dveří a Jednodenní juniorskou Univerzitu Karlovu. Ve středu 18.10. si budete moci vyzkoušet stát se na jeden den jejich studentem a získat 5 cenných bodů k přijímacím zkouškám na fakultu.Studentům, kteří úspěšně absolvují Jednodenní juniorskou Univerzitu Karlovu, podají přihlášku a k 31.10.2024 budou zapsáni ke studiu na Farmaceutické fakultě UK, bude v plné výši vrácen poplatek za podání přihlášky.Odkazy s podrobnostmi:www.faf.cuni.cz/dny-otevrenych-dveri/online/www.faf.cuni.cz/dny-otevrenych-dveri/JUK/V pátek 6.10. se navíc na Farmaceutické fakultě UK v HK koná poprvé Noc vědců! 🧑🏼‍🔬👨🏽‍🔬#jsemztohofaf ... See MoreSee Less
Na Facebooku
Den vysokých škol na našem gymnáziu. Zavítalo k nám přes dvacet fakult z různých škol ze všech koutů republiky 🎓 ... See MoreSee Less
Na Facebooku
Slavnostní přivítání prvních ročníků a primy. Vítejte a ať se vám daří! 😊 ... See MoreSee Less
Na Facebooku
Návštěva památníku holocaustu v Osvětimi, unikátních solných dolů ve Vieličce a jednoho z nejkrásnějších evropských měst Krakova. Exkurze vybraných studentů 5.C, 3.A a 3.B ... See MoreSee Less
Na Facebooku
Adaptační kurz 1. C a 1. BHned druhý den nového školního roku 2023/24 vyrazily nové třídy na již tradiční adaptační kurz na Pecku. Tentokrát jely společně prima a 1. B, ale i toto nezvyklé spojení nestejně starých nováčků se ukázalo jako velmi zajímavé a přínosné: mladší se mezi staršími rozhodně neztratili, obě třídy skvěle spolupracovaly a upřímně řečeno, učitelé ani moc nerozeznávali, do které třídy kdo patří.Program byl velmi pestrý a zahrnoval jak aktivity seznamovací a stmelovací, tak i sportovní, herní a strategické, zaměřené na rozvoj spolupráce ve skupině a respektování vzájemných odlišností a využívání dovedností jednotlivých členů uskupení. Úkoly i skupiny se střídaly a rychle měnily, takže možností se poznat a spřátelit bylo dost.Prostor zbyl i na klidnější psaní dopisu sám sobě, diskusi o dobíjení energie a strategiích učení, trénink paměti i informace o tom, kde ve škole najít pomoc, pokud ji budou žáci potřebovat k lepšímu zvládání komunikace ve třídě, učení, stresu i obtížných životních situací.Obě třídy pracovaly po celou dobu s nadšením, nikdo se nenudil, i večerní táborák, který připravili hlavně kluci (šikovně štípali dřevo), se vydařil díky zpěvu s kytarami a programům, do jejichž přípravy se zapojili všichni.Počasí nám přálo, a také ranní koupání ve vodě „teplé“ 18 stupňů bylo ozdobeno rekordem v počtu plavců – 18 a 16 otužilců z obou tříd asi dlouho nebude překonáno. Využili jsme sportoviště v kempu, nechyběla opět ani oblíbená trampolína – prostě na Pecce je vždycky dobře a skvělé jídlo ještě umocňuje dobrou náladu.Při návratu už panovala mnohem uvolněnější atmosféra než při cestě tam, bylo slyšet přátelské rozhovory a žáci se do nové školy rozhodně víc těšili – vždyť s kamarády se zvládne všechno líp.Také pedagogové (třídní učitelky Alena Vacková a Tereza Králová) a členové školního poradenského pracoviště, kteří kurz vedli (Václav Kužel, Klára Němcová a Hana Zikmundová), byli s průběhem akce spokojeni a mohli na závěr nové třídy jen pochválit. ... See MoreSee Less
Na Facebooku
</code>

Vítejte na stránkách nejstarší školy Královéhradeckého kraje,

historie naší školy sahá do roku 1624, kdy byla založena Albrechtem z Valdštejna. Školou prošly, nebo zde působily mnohé osobnosti – Bohuslav Balbín, František Ladislav Rieger, Antal Stašek, Josef Štefan Kubín, Jan Gebauer. Své jméno získala škola poprvé již v roce 1932 na počest svého bývalého ředitele Františka Lepaře, věhlasného filologa a osobnosti, která se zasloužila o výstavbu nové moderní budovy.
Dnes naše gymnázium nabízí čtyřleté i šestileté studium, pestrou nabídku volitelných předmětů a cizích jazyků a také pozitivní vzdělávací prostředí  s řadou skutečně špičkových pedagogů. Prezentovat se můžeme určitě vynikající mírou úspěšnosti v přijímacím řízení na VŠ, sportovními úspěchy školních týmů (i na republikové úrovni) a pořádáním mnoha kulturních akcí. Spolupracujeme se školami několika zemí.


 English page


Spolupracujeme:

Partnerská škola Lepařova gymnázia Jičín

Školící a zkouškové centrum Cambridge

Fakultní škola Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy

Místní centrum “The Duke of Edinburgh’s International Award, Česká republika”

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Projekty školy

podpořené z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

“IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI II je spolufinancován Evropskou unií.” reg. číslo:CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192
” Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro studenty a pedagogy ”
” Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky “.
” Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji “ reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0001
” Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Zkvalitnění výuky s využitím ICT ”