Aktuální informace

Naše nové prostory

Naše nové prostory

<code>

Facebook Posts

2 days ago

Lepařovo gymnázium Jičín
Studenti dějepisného semináře absolvovali adrenalinovou archeologickou exkurzi po Hruboskalsku pod vedením pana Jana Prostředníka, ředitele turnovskeho muzea ⛰️ ... See MoreSee Less
Na Facebooku
🇮🇹 Via Italia 2024 🇮🇹V termínu od 28. května do 4. června se téměř 50 studentů naší školy zúčastnilo poznávacího zájezdu do Itálie. Zájezdu již od prvopočátku panovala příjemná nálada, jakpak by ne, když náš doprovod se skládal z učitelů Dagmar Gottliebové, Lucie Doskočilové, Marti(ny) Skřivánkové a pana Vávry, přezdívaného Angel. Po úmorné noční cestě se skupina vydala na průzkum Říma. První den jsme navštívili Vatikánská muzea, monumentální chrám San Pietro, Andělský hrad, fontánu Čtyř řek a částečně jsme zahlédli i Forum Romanun. Druhý den nás čekaly Pompeje, které nás překvapily svojí rozlehlostí a zachovalostí. Druhá část Říma následovala ve čtvrtek, zahrnovala návštěvu San Pietra in Vincoli s Michelangelovým Mojžíšem, Colosseo, Forum Romanum. Prošli jsme také okolo přenádherné, líbezné, šlehačkovo-zmrzlinkové Altare della Patria (monument Viktora Emanuela – sjednotitele Itálie). Dále následovaly Španělské schody a fontána di Trevi. Samotného by mne zajímalo, jaký profit má římská radnice za všechny vhozené mince, které údajně po vhození do vody mají přinést štěstí. Pisa a Lucca byl dárek od učitelů ke dni dětí. Lucca byla zároveň mnohými studenty vybrána jako top město celého zájezdu, přičítám to k jeho architektuře a zároveň tomu, že to město fakt žije! V neděli jsme se podívali do věhlasné Florencie, kde jsme dostali poměrně velký rozchod, který jsme využili pro návštěvu katedrály Santa Maria del Fiore, sirotčince, kaple dei Principi s Michelangelovými náhrobky. Zastávka na fotku na Piazzale Michelangelo nesměla chybět. Následoval přesun do San Gimignana, malebného městečka s několika věžemi obklopeného vinicemi. Dostalo se nám příležitosti osvěžit se v nejvyhlášenější zmrzlinárně roku 2024 a někdo ochutnal i jiné místní speciality. V pondělí jsme se svezli linkovým autobusem do centra Sieny. V Sieně na mě udělala největší dojem jejich ohromná, cihlová radnice s cihlovým náměstím. Vzhledem k tomu, že jsme v Sieně byli časně zrána, tak bylo centrum téměř liduprázdné, úplně bez turistů. Při odjezdu jsme se ještě zastavili na skok ve Veroně a na nákupech suvenýrů. Ke každému dni nesměla chybět pizza, káva anebo falešná boloňská. Spánek byl zajištěn v dobře vybavených mobilhomech s 2 ložnicemi, kuchyní, koupelnou a někde i Wifi. První kemp měl tu výhodu, že se nacházel hned u moře, tedy každý den v tomto kempu byla koupačka. Ranní brzké vstávání okolo 6. hodiny bylo sice náročné, ale za ty zážitky to určitě stálo. Přidávám ještě díky našim mentorům za nezapomenutelný trip!Za nejvzornější třídu 5.C a ty ostatní třídy, Matouš Dolejší PS: Páni řidiči obstáli na výbornou. ... See MoreSee Less
Na Facebooku

4 days ago

Lepařovo gymnázium Jičín
Druháci v Národní galerii 🎨Každoročně v závěru školního roku a zároveň na ukončení výuky estetických předmětů jedou studenti 2. ročníků do Prahy. Letos jsme vyjeli 17. dubna, v době přijímacích zkoušek. Hlavní náplní programu výtvarníků byla návštěva sbírek Národní galerie. Expozice umění 19. a 20. století je ve Veletržním paláci. Už samotná funkcionalistická budova udělala na studenty výrazný dojem. Společně jsme prošli expozici umění 19. a 20. století umístěnou ve třech podlažích. Mnozí studenti byli v galerii poprvé a kontakt s originály je překvapil. Ačkoliv jsme v galerii strávili téměř dvě a půl hodiny, mnohým čas nestačil a museli v závěru spěchat. Poté jsme se přesunuli do centra Prahy a po pauze jsme se vrátili do Jičína. ... See MoreSee Less
Na Facebooku
Gratulujeme! 🤩👏🏼 ... See MoreSee Less
Na Facebooku
🏃🏃‍♀️ ... See MoreSee Less
Na Facebooku
</code>

Vítejte na stránkách nejstarší školy Královéhradeckého kraje,

historie naší školy sahá do roku 1624, kdy byla založena Albrechtem z Valdštejna. Školou prošly, nebo zde působily mnohé osobnosti – Bohuslav Balbín, František Ladislav Rieger, Antal Stašek, Josef Štefan Kubín, Jan Gebauer. Své jméno získala škola poprvé již v roce 1932 na počest svého bývalého ředitele Františka Lepaře, věhlasného filologa a osobnosti, která se zasloužila o výstavbu nové moderní budovy.
Dnes naše gymnázium nabízí čtyřleté i šestileté studium, pestrou nabídku volitelných předmětů a cizích jazyků a také pozitivní vzdělávací prostředí  s řadou skutečně špičkových pedagogů. Prezentovat se můžeme určitě vynikající mírou úspěšnosti v přijímacím řízení na VŠ, sportovními úspěchy školních týmů (i na republikové úrovni) a pořádáním mnoha kulturních akcí. Spolupracujeme se školami několika zemí.


 English page


Spolupracujeme:

Partnerská škola Lepařova gymnázia Jičín

Školící a zkouškové centrum Cambridge

Fakultní škola Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy

Místní centrum “The Duke of Edinburgh’s International Award, Česká republika”

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Projekty školy

podpořené z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

“IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI II je spolufinancován Evropskou unií.” reg. číslo:CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192
” Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro studenty a pedagogy ”
” Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky “.
” Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji “ reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0001
” Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Zkvalitnění výuky s využitím ICT ”