Kraje pro bezpečný internet

Hlavním cílem projektu Kraje pro bezpečný internet (KPBI) je minimalizovat rizika spojená s užíváním informačních a komunikačních technologií. Cílovou skupinou jsou zejména žáci základních a středních škol.

Pro každou věkovou a profesní skupinu se na stránce www.kpbi.cz nacházejí obsáhlé e – learningové kurzy, pracovní listy a videa, která krátce, ale efektivně popisují nástrahy na internetu a vysvětlují, jak se jim vyvarovat. Tematicky se zaměřují nejen na kyberšikanu, pornografii, kvalitu přístupových hesel či fake news, ale vysvětlují i moderní fenomény, které nejsou primárně špatné, ale mohou mít na uživatele negativní vliv – například influenceři či kryptoměny. Kurzy jsou na internetových stránkách projektů KPBI k dispozici po celý rok a každý zájemce si je může projít. Pro žáky a studenty jsou navíc každý rok připravené dva kvízy, ve kterých zúročí nabyté znalosti bezpečnosti na internetu.

Vylosovaní výherci a zástupci nejlepších škol si ve středu 29. 5. 2023 odpoledne v budově krajského úřadu převzali ceny. Ze škol si nejlépe vedli žáci Střední školy vizuální tvorby, s.r.o. v Hradci Králové a hned druhé místo a finanční prémii 14 000 Kč získali studenti Lepařova gymnázia v Jičíně. Zároveň byl z naší školy vylosován a odměněn student Jan Šimek.

V nadstavbové soutěži „Kvíz plus“ naši studenti získali z pěti oceněných čtyři místa a byli oceněni hodnotnými cenami.

  1. Hrdý Štěpán 4.C
  2. Hrdý Matěj 4.C
  3. Křikava Nicolas 4.C
  4. Gollová Eliška 1.A