Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení 2021 

Přijímací zkouška pro šestiletý obor: 5. a 6. května 2021
Přijímací zkouška pro čtyřletý obor: 6. a 7. května 2021

Dne 21. 4. od 15.00 proběhne (online) informativní schůzka k přijímacím zkouškám. Vstup na schůzku naleznete na záložce Pro uchazeče – Přípravné kurzy.

Ochrana zdraví na středních školách v průběhu přijímací zkoušky 2021.

Vzhledem k vyššímu počtu přihlášek na jednotlivé obory, než je počet nabízených míst, se přijímací zkoušky konají.

Kritéria přijetí pro čtyřletý obor Kritéria přijetí pro šestiletý obor

V období březen – duben 2021 budou probíhat přípravné kurzy na PZ. Podrobnější informace budou uveřejněny na webu školy po 1.3. 2021.

Přihlášku je možné donést na sekretariát školy osobně  v čase 8.00 – 14.30 (pátek 8.00 – 13.00) nebo ji zaslat poštou.  Je možné podání i elektronickou formou přes datovou schránku. Datová schránka Lepařova gymnázia – 33xfzb6.
Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.
Nejzazší termín pro podání přihlášky k přijímacímu řízení je 1. března 2021.

Přihláška ke vzdělávání – studiu