Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení 2019


Pro školní rok 2019/20 budou otevřeny 2 třídy čtyřletého oboru (pro žáky devátých tříd), celkem 50 míst a jedna třída šestiletého oboru (pro žáky sedmých tříd), celkem 30 míst.
V podzimním období bude škola pořádat přípravný kurz pro uchazeče ze ZŠ, informace a přihlášky v září 2018.

Dny otevřených dveří: 6.prosinec 2018 a 5.únor 2019 (14.00 – 16.30).

Termíny jednotných přijímacích zkoušek na střední školy  jsou MŠMT vyhlášeny takto:

12. a 15. dubna 2019: Gymnázium – čtyřletý obor
16. a 17. dubna 2019: Gymnázium – šestiletý obor

 Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna v souladu s platnou legislativou do konce ledna 2019. 

Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání: Nejpozději 1.března 2019 !

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Pro zájemce z řad uchazečů o studium na Lepařově gymnáziu budou v odpoledních hodinách probíhat intenzivní přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a z českého jazyka.

Kurzy jsou naplánovány do období bezprostředně předcházejícího přijímacím zkouškám.  Kurz se bude konat v budově gymnázia, vždy jednou matematika a jednou český jazyk (je uvedeno na přihlášce). Přihlásit je tedy možné jen na některé termíny. Předběžná přihláška slouží pro potřeby školy, aby byl vždy zajištěn dostatečný počet pracovních materiálů a případně i učeben. Zpoplatněny budou samostatně jednotlivé přípravné hodiny částkou 70,- Kč oproti příjmovému dokladu.

Přihlášky odevzdejte prosím v papírové podobě nebo pošlete oskenované na skola@gymjc.cz  nejpozději do středy 19. prosince 2018! 


Přípravný kurz pro žáky sedmých tříd

Leden – duben, 1x týdně odpoledne (předběžně 15.00 – 16.00)  

Náplň :

  • Technologie práce s testy
  • Vzorové typy úloh a postupy jejich řešení
  • Přehled tematických okruhů, jejichž znalost se v testech předpokládá
  • Doplnění témat, která ještě nebyla s ohledem na školní vzdělávací program na některých ZŠ  vysvětlena a  procvičena
  • Přijímačky nanečisto (realizace kompletního vyplnění obou testů)

Přihláška na  přípravný kurz (žáci sedmých tříd)


Přípravný kurz pro žáky devátých tříd

Leden – duben, 1x za 14 dní odpoledne  (předběžně 15.00 – 16.30)

Náplň :

  • Technologie práce s testy
  • Vzorové typy úloh a postupy jejich řešení
  • Přehled tematických okruhů, jejichž znalost se v testech předpokládá
  • Přijímačky nanečisto (realizace kompletního vyplnění obou testů)

Přihláška na  přípravný kurz (žáci devátých tříd)