Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení 2023

Informace k přijímacímu řízení – čtyřletý obor:

K úterý 16.5.2023 odevzdalo zápisový lístek na čtyřletý obor vzdělávání Lepařova gymnázia Jičín celkem 42 přijatých uchazečů. Osm odevzdalo zápisový lístek na jinou školu. Zřizovatel školy, Královéhradecký kraj, navýšil 18.5. počet přijímaných uchazečů z 50 na 60.  Z uchazečů, kteří podali odvolání, bylo tedy možno vyhovět osmnácti žadatelům. Vydávání nového rozhodnutí se řídilo pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. 

Celkem bylo přijato 60 zápisových lístků.
Odvolání uchazečů, kterým ani po úpravě nebylo možno z kapacitních důvodů  vyhovět, byla postoupena Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

Informace k přijímacímu řízení – šestiletý obor:

K úterý 16.5.2023 odevzdalo zápisový lístek na šestiletý obor vzdělávání Lepařova gymnázia Jičín celkem 21 přijatých uchazečů. Devět odevzdalo zápisový lístek na jinou školu. Z uchazečů, kteří podali odvolání, bylo tedy možno vyhovět devíti žadatelům. Vydávání nového rozhodnutí se řídilo pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

Celkem bylo přijato 30 zápisových lístků.
Odvolání uchazečů, kterým z kapacitních důvodů nebylo možno vyhovět, budou postoupena Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.


Výsledky přijímacího řízení 2023
Dle platné legislativy v anonymizované podobě.
šestiletý obor čtyřletý obor
Informativní přehled výsledků
šestiletý obor čtyřletý obor

 

Informace o počtu přihlášek, podaných na všechny střední školy Královéhradeckého kraje lze nalézt na www.sipkhk.cz

Počet podaných přihlášek na LG Jičín je 128 na šestiletý122 na čtyřletý obor.


Pro školní rok 2023/24 přijímáme 50 uchazečů na čtyřletý obor a 30 na šestiletý obor vzdělávání. 

Kritéria přijímacího řízení
šestiletý obor čtyřletý obor
Kritéria přijímacího řízení (7. tř) Kritéria přijímacího řízení (9.tř)

Vzorové testy jsou umístěny na stránkách Cermatu: https://prijimacky.cermat.cz/