Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení 2019


Pro školní rok 2019/20 budou otevřeny 2 třídy čtyřletého oboru (pro žáky devátých tříd), celkem 50 míst a jedna třída šestiletého oboru (pro žáky sedmých tříd), celkem 30 míst.

V podzimním období bude škola pořádat přípravný kurz pro uchazeče ze ZŠ, informace a přihlášky v září 2018.

Dny otevřených dveří: 6.prosinec 2018 a 7. únor 2019


Informace k přijímacímu řízení 2018

Informace k přijímacímu řízení na Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30 pro uchazeče a zákonné zástupce:

Informace k odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání:

Za uchazeče, kteří neodevzdali zápisové lístky v zákonném termínu byla volná místa v rámci autoremedury obsazena dalšími, nejlépe umístěnými nepřijatými uchazeči, jejichž  zákonní zástupci podali odvolání proti nepřijetí

Zbývající odvolání byla v pondělí 29.5.2018 postoupena zřizovateli (Královéhradecký kraj), který bude svá rozhodnutí rozesílat do třiceti dnů.