Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení 2021

 Kritéria přijímacího řízení budou uveřejněna v zákonné lhůtě do 31.1.2021.