Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení 2023

Pro školní rok 2023/24 předpokládáme přijetí 50 uchazečů na čtyřletý obor a 30 na šestiletý obor vzdělávání. Termíny přijímacích zkoušek jsou stanoveny centrálně. Konkrétní informace budou doplňovány průběžně, kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do 31.1.2023.