Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení 2022 

Stav přijímacího řízení ke dni 23.5.2022:
Do šestiletého oboru bylo přijato 30 uchazečů, do čtyřletého oboru bylo přijato 50 uchazečů.         
V případě nepřijatých uchazečů bylo postupně vyhověno odvoláním uchazečů dle jejich konečného  pořadí v přijímacím řízení. Odvolání uchazečů, kterým z kapacitních důvodů nebylo možné vyhovět, budou postoupena zřizovateli školy, Královéhradeckému kraji. 
 
Výsledky přijímacího řízení 2022 (18.5.2022)
čtyřletý obor vzdělávání šestiletý obor vzdělávání
výsledky_4_PŘ výsledky_6_PŘ
Informace pro zákonné zástupce přijatých uchazečů volitelné předměty 4leté
volitelné předměty 6leté
Informace pro zákonné zástupce nepřijatých uchazečů
Formulář odvolání

Výsledková listina je zobrazena v anonymizované podobě, dle platné legislativy (zobrazení bodové zisku u prvního a posledního přijatého uchazeče).
Rozhodnutí o přijetí uchazeče se nezasílá.

Portál  Cermatu (Jednotná přijímací zkouška) se věnuje důležitým informacím týkajícím se organizace jednotné přijímací zkoušky a přijímacího řízení obecně.


Kritéria přijímacího řízení 2022
 šestiletý obor vzdělávání  čtyřletý obor vzdělávání
2021_Sdeleni_o_terminech