Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení 2024

Výsledky přijímacího řízení
čtyřletý obor šestiletý obor

Dne 15.5.2024 budou zveřejněny výsledky na webu školy a na vývěsce před budovou Lepařova gymnázia. Výsledky jsou zveřejněny v seznamu uchazečů dle přiděleného registračního čísla, u každého je uvedeno, zda je přijat, přijat na jinou školu nebo nepřijat. Seznam tedy není pořadím.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se nezasílá.
Odpovídají právní váhu má výsledková listina školy a informace pro uchazeče v systému DIPSY. 
Přijatí uchazeči budou emailem oslovení s nabídkou volitelných předmětů a cizích jazyků pro výběr do prvního ročníku studia.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání se nezasílá.
Odvolat se (např. z důvodu chybného zadání, chybného hodnocení nebo narušení průběhu zkoušky) lze do 3 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých, tj. do 20. 5. 2024.
Pokud nechcete do školy, kam jste byli přijati nastoupit, můžete se vzdát přijetí (to ale neznamená přijetí do další školy v pořadí). Pokud se chcete hlásit do dalšího kola, musíte vzdání se přijetí doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky. Naléhavě žádáme všechny, kteří se tak rozhodli, aby nás neprodleně informovali. Děkujeme.
Případně vzniklá volná místa nelze obsadit dalšími uchazeči v pořadí. Škola v tomto případě může na volná místa vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení. A to do 20.5.2024, přihlášky pak lze podat do 24.5.2024.

Kritéria přijetí
čtyřletý obor šestiletý obor

 


Informace ke změnám přijímacího řízení: www.cermat.cz

Informace k digitálnímu podávání přihlášek: www.prihlaskynastredni.cz

Digitální vyplňování přihlášek: www.dipsy.cz

 

Vzorové testy jsou umístěny na stránkách Cermatu: https://prijimacky.cermat.cz/