Maturita

Seznam předmětů, ze kterých bude možno konat profilovou maturitní zkoušku v jarním termínu 2017.

Rozhodnutím ředitele školy ze dne 21. 9. 2017 si žáci Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30 v jarním termínu maturitních zkoušek 2017 volí dva povinné předměty profilové části.

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Základy společenských věd
 • Informatika a výpočetní technika
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Deskriptivní geometrie

V Jičíně dne xx.xx.xxxx

 

Na stránce Ke stažení jsou k dispozici “maturitní okruhy”, “seznam četby k ústní maturitě z českého jazyka” a “šablona k vyplnění seznamu četby k ústní maturitě z českého jazyka”.

Informace o předmětu Matematika+ na www.novamaturita.cz.