Maturita

Ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem stanovuje nabídku
povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky jarního
zkušebního termínu 2019 takto:

 • Biologie
 • Chemie
 • Fyzika
 • Matematika
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Základy společenských věd
 • Informatika a výpočetní technika
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Výtvarná výchova
 • Deskriptivní geometrie

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 2 povinných zkoušek.
Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2
nepovinné zkoušky.

Na stránce Ke stažení jsou k dispozici “maturitní okruhy”, “seznam četby k ústní maturitě z českého jazyka” a “šablona k vyplnění seznamu četby k ústní maturitě z českého jazyka”.

Informace o předmětu Matematika+ na www.novamaturita.cz.