Maturita

Info MZ jaro 2023

Kritéria hodnocení písemných prací
ČJ a literatura AJ NJ

Nahrazení zkoušky  z cizího jazyka certifikátem

Žádost lze podat v případě, že žadatel má minimálně 4 maturitní předměty v profilové ústní zkoušce a to nejpozději do 31.3.2024 K žádosti se přikládá ověřená kopie jazykového certifikátu, potvrzujícího dle SERR minimální jazykovou úroveň žadatele B1. Přílohu ( certifikát) je nutno doložit nejpozději den před zahájením maturitních zkoušek.

Na stránce Ke stažení jsou k dispozici “maturitní okruhy”, “seznam četby k ústní maturitě z českého jazyka” a “šablona k vyplnění seznamu četby k ústní maturitě z českého jazyka”.

Informace o předmětu Matematika+ na www.novamaturita.cz.