Historie

2007 – je prosazena koncepce šestiletého studia. Vzhledem k velkému zájmu o studium je MŠMT a Královéhradeckým krajem schválen záměr navyšování počtu tříd a žáků školy. Zahajuje se práce na projektu modernizace budovy a půdní vestavby odborných učeben.

1999 – oslavy 375 let gymnázia

1991 – obnovení názvu školy – Lepařovo gymnázium. Postupně se výuka sjednocuje – existuje všeobecná větev čtyřletého studia. V duchu prvorepublikové tradice vzniká osmileté všeobecné studium. Specializace se děje především prostřednictvím seminářů.

1974 – oslavy 350 let gymnázia 

1968 – obnovení názvu gymnázium, stabilizuje se obsah i délka studia (4 roky). Existuje humanitní a přírodovědná větev

1964 – rozdělení školy, v jediné budově působí střední všeobecně vzdělávací škola i ZDŠ

1953 – proměna gymnázia v Jedenáctiletou střední školu

1932 – škola získává čestný název Gymnázium Františka Lepaře

1918-československé státní gymnázium – mění se osnovy i poměry ve škole

1909 – počátek koedukovaného vyučování, do školy nastupuje prvních devět studentek

1882 – 1883 – výstavba nové budovy gymnázia, zásluhou Františka Lepaře dostává Jičín důstojný stánek vzdělávání

1869 – poprvé se vyučuje tělesná výchova, začínají se organizovat výlety a mimoškolní akce, narůstají problémy se stavem staré budovy

1867 – zahájení výuky všech předmětů v češtině 

1857 – velké oslavy 50 let obnovení školy

1849 – škola se transformuje v osmileté gymnázium, mění se osnovy, přibývá přírodovědných předmětů

1819 – poprvé se (zatím nepovinně) vyučuje v češtině. Působí zde první vyučující českého jazyka Josef Chmela. Studuje zde F. L. Rieger.

1807 – obnovení školy zásluhou jičínského radního Jana Karla Kneise, vzniká c.k. státní gymnázium. Z předmětů dominuje latina a řečtina, vyučuje se v němčině. Působí zde obrozenci František Šír, Šimon Karel Macháček, s nimi spolupracuje Antonín Marek.

1777 – 1807 – Jičín je bez střední školy. Reformy Marie Terezie a Josefa II. ruší jezuitské gymnázium

1624 – 1777 – Jezuitské gymnázium funguje ve staré budově gymnázia. Studuje zde například Bohuslav Balbín, který zde později působí jako profesor

1624 – založení jezuitského gymnázia Albrechtem Václavem Eusebiem z Valdštejna