Partnerské školy

Christian-von-Dohm-Gymnasium Goslar –  –  http://www.cvd-gs.de
Kalsbeek College Woerden  – www.kalsbeek.nl
Gymnázium V. P.Tótha, Martin  –  http://www.gymmt.sk
Valmieras Valsts Gimnázija
  – www.vvg.lv


Christian- von -Dohm Gymnasium Goslar – Německo

Nová partnerská škola Christian- von -Dohm Gymnasium má 1000 studentů v oborech gymnázium a reálka, 90 kantorů a především zájem na spolupráci. Samotné město je jedinečné svým historickým centrem, zapsaným v seznamu památek UNESCO ( s desítkami hrázděných domů, románskými kostely a císařským palácem z 12.století) i polohou v krásném přírodě pohoří Harz. Předností je i jazykové prostředí – v regionu se mluví čistou spisovnou němčinou. Tedy hned několik důvodů ke spolupráci na projektech nebo formou výměn.
Ve dnech 15.-16. června navštívili vyslanci naší školy H. Zikmundová, M. Chlumský a M.Kouba německé město Goslar a jeho gymnázium.
Ve dnech 22. a 23. června pak na oplátku naše gymnázium navštívili hosté z Goslaru. Studenti navazují kontakty prostřednictvím internetu, naváže pak reciproční zájezd.
Fotogalerie z města i školy.


 

Kalsbeek College – Nizozemí

Velká střední škola s mnoha obory (od gymnaziálních až po praktické) ve středním Nizozemí.Spolupráce trvá od roku 2005. Studenti holandské školy se svými učiteli navštěvují každoročně Prahu, Český ráj, Jičín a samozřejmě naše gymnázium. Tady je pro ně pod vedením profesorek angličtiny připraven dopolední program. Vedle prohlídky školy a městských památek se holandští a čeští studenti scházejí při neformálním setkání a připravují i soutěže a prezentace o své zemi a škole. Před třemi lety se uskutečnil projekt „Známe se ?“, jehož součástí byl i reciproční zájezd našich studentů do Nizozemí, spojený s návštěvou partnerské školy. Součástí akce byl i projekt výstavy „Známe se ?“v holandské škole (výstava, představující ČR, Královéhradecký kraj, město Jičín a Lepařovo gymnázium).


 

Gymnázium V. P.Tótha, Martin- Slovensko

Jedno ze tří nejstarších slovenských gymnázií, navíc jedno ze dvou šestiletých v rámci celého Slovenska. Spolupráce byla zahájena na podzim 2008. Doposud proběhla výměna pedagogů. Naši navštívili Martin na podzim 2008 při příležitosti konání mezinárodní chemické konference. Vedení školy a několik učitelů navštívilo naše gymnázium v červnu 2009. Při této příležitosti byl domluven projekt spolupráce – výměnný pobyt 20 českých a 20 slovenských studentů, plánovaný na školní rok 2010/11. Projekt, nazvaný „Jedu za tebou“ zahrnuje výměnný pobyt studentů v rodinách a poznání školského systému a prostředí v partnerské škole. Součástí bude i zpracování slovníčku slov, kterým běžně druhá strana nerozumí. Název projektu, odvozený od společné písničky skupin NO NAME a CHINASKI není náhodný, patronem celé akce je absolvent naší školy Michal Malátný. Lepařovo gymnázium věří i v podporu radnic obou měst, která spolu udržují přátelské vztahy již několik desetiletí.