Úspěchy studentů

 

Olympiády a soutěže

Ve školním roce 2018/19 zaznamenali studenti Lepařova gymnázia množství úspěchů v olympiádách a soutěžích rozličného zaměření. Největším úspěchem bylo 1. místo Petra Šohaje v matematické olympiádě v krajském kole.

Další krásná místa obsadili studenti jak nižšího, tak vyššího gymnázia v olympiádách jazykových – anglický a německý jazyk, olympiádě z českého jazyka, dějepisu, matematiky, chemie, biologie.

Přehled těch nejlepších výsledků je k nalezení v tabulce níže.