Úspěchy studentů

Školní olympiády 2016/2017

Matematická olympiáda - okresní kolo

Kategorie Z9

1. - 2. místo - Šohaj Petr, 2.C

1. - 2. místo - Plocek Ondřej, 2.C

Matematická olympiáda - krajské kolo

Kategorie A

15. místo - Augustin Ondřej, 5.C

Kategorie B

9. místo - Nauš Jaroslav, 4.C

17. - 19. místo - Čeřovský Tadeáš, 4.C

17. - 19. místo - Jarošová Natálie, 4.C

Kategorie Z9

7. místo - Ondřej Plocek, 2.C

12. místo - Petr Šohaj, 2.C

Fyzikální olympiáda - okresní kolo

2. - 3. místo - Petr Šohaj, 2.C

Fyzikální olympiáda - krajské kolo

Kategorie C

2. místo - Václav Štěpánek, 2.B

Biologická olympiáda - okresní kolo

Kategorie C

1. místo - Perkner Richard, 2.C

Biologická olympiáda - krajské kolo

Kategorie A

40. místo - Šárka Šimáková, 5.C

Kategorie B

15. místo - Král Daniel, 4.C

40. místo - Lambert Filip, 1.B

Olympiáda v německém jazyce - okresní kolo

Kategorie IIB

1. místo - Urbánek Filip, 2.C

3. místo - Kabelová Kateřina, 1.C

Kategorie IIIA

2. místo - Kunstová Dominika, 5.C

Olympiáda v německém jazyce - krajské kolo

Kategorie IIB

4. místo - Urbánek Filip, 2.C

Kategorie IIIA

7. místo - Kunstová Dominika, 5.C

Olympiáda v anglickém jazyce - okresní kolo

Kategorie IIB

1. místo - Urbánek Filip, 2.C

5. místo - Špicarová Anna, 2.C

Kategorie IIIA

2. místo - Jenčková Lenka, 4.C

4. místo - Augustin Ondřej, 5.C

Olympiáda v anglickém jazyce - krajské kolo

Kategorie IIB

10. místo - Urbánek Filip, 2.C

Kategorie IIIA

8. místo - Jenčková Lenka, 4.C

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo

Kategorie ZŠ

11. místo - Vojtěch Glanc, 1.C

18. místo - Čechová Aneta, 1.C

Kategorie SŠ

1. místo - Černeková Lucie, 2.A

3. místo - Rychtera Ivan, 6.C

7. místo - Čechová Pavlína, 4.C

8. místo - Sirovátková Viktorie, 1.B

12. místo - Urbánková Kristýna, 5.C

Olympiáda v českém jazyce - krajské kolo

Kategorie SŠ

16. místo - Rychtera Ivan, 6.C

18. místo - Černeková Lucie, 2.A

Dějepisná olympiáda - okresní kolo

Kategorie ZŠ

1. místo - Urban Filip, 2.C

3. místo - Kabelová Kateřina, 1.C

Dějepisná olympiáda - krajské kolo

Kategorie ZŠ

3. místo - Urban Filip, 2.C

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo

Kategorie C

2. místo - Plocek Ondřej, 2.C

Kategorie D

4. místo - Jiránek Michal, 3.A

7. místo - Vitvar Prokop, 5.C

8. místo - Vitvar Vít, 3.C

11. místo - Doležal Vít, 6.C

13. místo - Nypl Tomáš, 1.A

Zeměpisná olympiáda - krajské kolo

Kategorie C

4. místo - Plocek Ondřej, 2.C

Středoškolská odborná činnost – okresní kolo

16. Historie

1. místo - Anna Sedláčková, 3.A

Středoškolská odborná činnost – krajské kolo

16. Historie

1. místo - Anna Sedláčková, 3.A

Dějepisná soutěž gymnázií - krajské kolo

2. místo - tým studentů Lepařova gymnázia - Anna Sedláčková, Prokop Vitvar, Jaromír Macoun

Dějepisná soutěž gymnázií – celostátní kolo – listopad 2017

?. místo - tým: Anna Sedláčková, Prokop Vitvar, Jaromír Macoun