Pozvánka do divadla

Po dlouhé přestávce jsme se konečně 19. října mohli zase vydat do divadla v Mladé Boleslavi a pobavit se při hudební komedii Cesta kolem světa za 80 dní. Čtyři další představení v rámci divadelního předplatného nás čekají v následujících měsících. Jedná se o slavný muzikál Šumař na střeše, dramatizaci románu Pes baskervillský, psychothriller podle A. Christie A pak už tam nezbyl ani jeden a komedii Naivního divadla Liberec Řekl bych nějakej vtip a pak bych umřel smíchy.

Všichni zájemci o divadelní zážitek jsou zváni. Abonentky jsou přenosné, hrazené z fondu SRP. Jedinou vaší investicí je jízdné a čas.

Středoškolský pohár ve fotbalu

Prvním sportem po uvolnění proticovidových opatření se stal fotbal. Okresní fotbalový svaz v Jičíně uspořádal středoškolský turnaj v kopané. Pořadatelsky zajistila turnaj SŠTŘ Nový Bydžov. Hrálo se na umělé trávě v Chudonicích(okraj Nového Bydžova). Z jičínských škol  se turnaje zúčastnila SPŠ Jičín a SPoŠka. Vítěz semifinálového zápasu (hrací doba 2x25min) postoupil do finále, poražený hrál o třetí místo.

SŠTŘ Nový Bydžov – VOŠ a SPŠ Jičín 6 : 1 / 1 : 1/ zobrazit celý text

Výročí V. Havla

Zájemci z řad studentů vyšších ročníků navštívili v pondělí 11. října Masarykovo divadlo, které připravilo jako připomínku dvou letošních výročí prezidenta Václava Havla (nedožitých 85. narozenin a deseti let od úmrtí) jeho jednoaktovky Audience a Vernisáž v provedení Spolku Kašpar z Divadla v Celetné.

Před představením o Václavu Havlovi promluvil starosta města pan JUDr. Jan Malý a na osobní setkání s Václavem Havlem a na jeho první volbu prezidentem v roce 1989 zavzpomínal pan PhDr. Josef Novotný.

Nesmíme zapomenout

Dne 5. října 2021 se žáci tercie zúčastnili pietního shromáždění u tzv. kamenů zmizelých / Stolpersteine, uložených na počest rodiny Goliathových.

Atmosféru i význam vystihují následující slova samotných žáků. zobrazit celý text

Odhalení pamětní desky na Lepařově vyhlídce

Ve středu 29. 9. 2021 se uskutečnila akce Lepařova gymnázia, společenská vycházka na Lepařovu vyhlídku v Prachovských skalách, spojenou s opětovnou instalací původní pamětní desky.

František Lepař se narodil před 190 lety. U příležitosti 100 let jeho narození se pak ve dnech 24. – 28. září 1931 konaly velké připomínkové akce, v jejichž průběhu přednesl tehdejší předseda Československé národní rady  a také  Spolku Jičín v Praze dr. Augustin Seifert návrh, aby jičínské gymnázium neslo jméno Františka Lepaře. To se, především s ohledem na zásluhu jmenovaného o výstavbu nové budovy školy, v následujícím roce skutečně stalo a škola pak od února 1932 nesla název Čs. státní gymnasium Františka Lepaře. zobrazit celý text

Návštěva pana náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje

Ve středu 29. 9. 2021 navštívil naše gymnázium náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje a radní pro školství pan Arnošt Štěpánek. Za doprovodu ředitele školy Miloše Chlumského si prohlédl nově vybudované podkrovní prostory jazykových učeben a přístavbu schodiště s výtahem. Škola tím vytváří lepší vzdělávací podmínky, především pro výuku cizích jazyků. Zároveň se přiblížila splnění podmínek bezbariérové školy. V  půdních prostorách budou i v tomto školním roce stavební úpravy pokračovat. Vzniknou zde díky podpoře Královéhradeckého kraje nová učebna informatiky a hygienické zázemí (toalety).

Studenti Lepařova gymnázia pomohli uspořádat štafetový závod pro základní školy

Akce s názvem World Marathon Challenge, která proběhla ve čtvrtek 23.9. na městském stadionu v Jičíně, se naši studenti účastnili již podruhé. Jedná se o štafetový závod dětí ve věku 11 až 13 let, kdy za každou školu závodí třicítka sportovců, kteří společnými silami uběhnou maratonskou trať. Každý jednotlivec při tom zdolá sedmkrát úsek o délce 200 metrů a nejlepší školy dosahují výsledných časů i pod hranici světového rekordu v maratonu mužů.

Hlavním pořadatelem sportovní události je Rotary Club a výtěžek z akce jde vždy na boj proti dětské obrně, kterou se stále ještě nepodařilo zcela ze světa vymýtit. Stejný závod se uskutečňuje na mnoha místech po celé planetě, takže se nakonec mohou školy porovnávat i virtuálně se soupeři například z Kanady a USA. Jičínský závod se konal pod taktovkou Rotary Clubu Jičín-Nymburk za podpory města Jičína v čele s panem starostou JUDr. Janem Malým, Sportovních zařízení města Jičína a v neposlední řadě Lepařova gymnázia. zobrazit celý text

Adaptační kurzy tříd 1. A, 1. B a 1. C na Pecce

Hned v prvních dnech nového školního roku 2021/22 odjely nové třídy už tradičně na adaptační kurzy do autokempu Pecka.
Obě třídy čtyřletého studia kurz absolvovaly současně, a to ve dnech 2. a 3. září. Prima je pak následovala hned po víkendu 6. a 7. září.
Cílem těchto kurzů, jejichž struktura a program byly vytvořeny před třemi lety týmem Václav Kužel, Adam Zikmund a Hana Zikmundová, je vzájemné seznámení žáků ve třídách i mezi oběma třídami A a B při nejrůznějších sportovních, herních i psychologicky zaměřených aktivitách a také vytvoření přátelských vazeb v obou kolektivech. Některé činnosti taktéž navozují dovednosti týmové spolupráce při plnění společných úkolů i při hře a pocit důvěry v ostatní spolužáky.
I letos jsme mohli využít skvělého zázemí kempu v Pecce, příjemného ubytování, kvalitních sportovišť a chutného stravování. Akci opět významně podpořilo i krásné počasí, které umožnilo uskutečnění všech aktivit venku – v tábořišti i okolní přírodě – a koupání (včetně ranního otužování) v sice chladné, ale čisté vodě místního velkého bazénu.
Během jednotlivých bodů bohatého programu si mohli žáci vyzkoušet svoji šikovnost, chytrost, vytrvalost, strategii i schopnost organizace skupiny, při besedě se dozvěděli několik tipů pro lepší učení a trénink paměti a napsali sami sobě dopis do budoucna, který dostanou nazpět symbolicky na konci studia. To nejpodstatnější ale bylo, že si mohli uvědomit důležitost nově vznikajících kamarádství a vzájemné pomoci a podpory ve třídě i ze strany učitelů. Příjemný večer si pak všichni užili při táboráku, který si museli sami připravit a u něhož si zazpívali za kytarového doprovodu Adama Zikmunda.
Všichni zúčastnění pedagogové (Václav Kužel, Hana Zikmundová, noví třídní učitelé Karolína Konopásková, Markéta Vejvodová a Jan Fink) mohli konstatovat, že kurzy i tentokrát proběhly zcela bez problémů a splnily svůj cíl.
A nyní už se musejí noví žáci vrhnout do studia na gymnáziu. Vědí však, že v tom nebudou sami.

1B
1A
1C
zobrazit celý text