Studenti i pedagogové pomáhají!

Studenti i pedagogové pomáhají!

Každá pomoc se ve složité situaci hodí. Skupina našich studentů z vyšších ročníků se hned od počátku vyhlášení krizových opatření zapojila do pomoci seniorům, zapojením do programů organizovaných nákupů s donáškou do domu. Pomáhá i kolegyně Daniela Koudelková. toho času na “mateřské dovolené”. Vybavena kvalitním šicím strojem a šikovností se v době největšího nedostatku roušek vrhla na výrobu těch textilních. Ty pak věnovala pracovníkům Oblastní nemocnice Jičín, praktickým lékařům v okolí i dalším subjektům. Děkujeme všem, kdo pomáháte!     zobrazit celý text

Beseda s Kovym

Přestože až na druhý pokus, přeci jen to vyšlo. O čem je řeč? Přece o besedě s Karlem Kovářem, kterého asi znáte spíše pod přezdívkou Kovy. Pokud vám ani jméno Kovy nic neříká, je načase vám ho představit. Kovy už dávno není jen youtuber. Dnes je z něj i autor knížek a především “influencer” – tedy člověk, který tvoří obsah na sociální sítě. Znát ho můžete i díky účasti ve StarDance a nově ho můžeme vidět na ČT2 v pořadu Kovy řeší dějiny, kde se snaží ukázat, jak (ne)funguje výuka dějepisu na českých školách. Jak sami vidíte, je aktivní hned v několika oblastech, takže beseda s ním slibovala mnoho zajímavých informací.

V první části besedy se Kovy věnoval tématům motivace a strachu. Snažil se nám zábavnou a poutavou formou předat své vlastní zkušenosti a pomoci nám, studentům, správně se rozhodnout, jakým směrem se v životě vydat a jak se rozhodovat, pokud si něčím nejsme jistí. Druhá část besedy byla věnována našim dotazům. Jak už to tak bývá, zpočátku jich nebylo mnoho, ale pak se Kovymu podařilo nás povzbudit a dotazů nakonec bylo tolik, že všechny ani nemohly být zodpovězeny. Dotazy studentů i učitelů se týkaly například cestování, taneční soutěže StarDance nebo knížky iPohádka, kterou Kovy nedávno vydal. zobrazit celý text

Naše florbalistky opět potvrdily vedoucí místo v kraji

Po vítězství v krajském finále KB Challenge, který pořádá Česká florbalová unie, uspěl tým florbalistek našeho gymnázia i v krajském finále středních škol, pořádaném Asociací školních sportovních klubů 27. února v Jičíně. Náš tým s přehledem zvítězil a vybojoval nejen pohár za první místo, ale také postup do republikové kvalifikace v Liberci.

Krajskými vítězkami jsou Magda Samková (6. C), Šárka Egrtová a Nikola Ziegelheimová (5. C), Veronika Pěničková (4. A), Daniela Berná (4. B), Natálie Kuželová, Adéla Kmošková, Magda Fejfarová a Tereza Chlumská (3. A), Natálie Kleistnerová (3. B) a Kristýna Dědková (1. A). Gratulujeme!

Média a dezinformace

Ve čtvrtek 20. února se na naší škole konala beseda s názvem „Média a dezinformace“. Navštívil nás pan Pavel Šafr, novinář a dlouholetý šéfredaktor novinových a časopiseckých titulů. Spolu s ním přijela i jeho kolegyně Johana Hovorková. Mluvili o vývoji médií a o nutnosti ověřovat si přečtené informace, zvláště v dnešní době internetu a informací z mnoha různých zdrojů. Bylo uvedeno několik příkladů mediálních článků, třeba aféra fotbalisty Ronalda nebo epidemie koronaviru, mluvili jsme o způsobech bulvárních médií a na závěr nám byly obsáhle zodpovězeny naše dotazy.  Beseda se nám líbila a děkujeme panu Šafrovi za poutavé povídání.

Krajské finále florbalové soutěže KB Florbal Challenge

Ve dnech 16. a 17. 1. 2020 se v Předměřicích nad Labem konala krajská finále ve florbalu dívek a chlapců. V kategorii dívek naše družstvo s jasnou převahou obsadilo první místo a zajistilo si postup do národního finále. Na reprezentaci školy se podílely: Magda Fejfarová, Adéla Kmošková, Šárka Egrtová, Nikola Ziegelheimová, Anna Čapková, Veronika Zívrová, Kristýna Dědková, Tereza Chlumská a Natálie Kuželová.

V kategorii chlapců jsme po bojovném výkonu obsadili 5. místo v kraji. Oběma týmům děkujeme za reprezentaci gymnázia a dívkám přejeme co nejlepší umístnění v národním finále v Brně. zobrazit celý text

Návštěva Lukáše Macka, ředitele dijonské pobočky Sciences Po

Ve středu 15. ledna 2020 měli studenti Lepařova gymnázia a pozvaní hosté příležitost setkat se s ředitelem dijonské pobočky Pařížského institutu politických studií (Sciences Po) panem Lukášem Mackem, M.A. V první části setkání proběhla prezentace vysoké školy Sciences Po, francouzského vysokoškolského systému a možností studia ve Francii. V druhé části následovala beseda, která se týkala především Evropské unie, jejího fungování a aktuálních problémů. Ač dotazů ze strany studentů nebylo mnoho, jistě debata vzbudila zájem studentů a vyvolala další otázky. Závěrem pan Macek vyzdvihnul pozitiva studia v zahraničí, ať už ve formě několikaměsíčního programu Erasmus, či víceletého studia na některé ze zahraničních vysokých škol.

Dvě návštěvy krajského soudu

Jsme velice rádi, že i v tomto školním roce jsme měli možnost účastnit se dvou hlavních líčení u Krajského soudu v Hradci Králové a že jeho soudce JUDr. Jiří Vacek pro nás vybírá zajímavé a velmi poučné případy.

Hned v září studenti třetího ročníku a kvinty sledovali průběh líčení ve věci zločinu pokusu vraždy, kterým vyvrcholily napjaté partnerské vztahy. Případ byl o to zajímavější, že se odehrál v blízkém okolí Jičína. Na celkovém dojmu z líčení nic neubral fakt, že zločin byl překvalifikován a obžalovaná nakonec odešla od soudu s podmínkou. zobrazit celý text

Vánoční sportování

Tradiční turnaj třídních smíšených družstev ve volejbalu, jednotlivců ve stolním tenisu a piškvorkách se již podeváté konal ve Sportovním areálu. Na čtyřech volejbalových kurtech bylo odehránu 64 zápasů na jeden set. Nejspokojenějším týmem bylo na konci turnaje družstvo SEŠ – LOST (6. C), protože sesadilo z trůnu učitelský tým. Ten se musel nakonec spokojit se třetím místem, protože lepší byl i tým DOSTANEŠPOPAPULI (3. C). Na dalším místě se umístilo družstvo GALLUS (2. C) a NOEMOVAARCHA (5. C). Všechny týmy finálové skupiny předváděly krásný volejbal, ale i zbývající družstva (UČITELÉ B, OBOJETNÍCI, MUŽATKY, KABELKY, JELITA, BAZINGA, HVĚZDA, NEPIJEM, BIRELL, KPK, BOBÍCIREDŽAJNINY, ZOUFALKY) přispěly svými výkony ke kvalitě turnaje. Poděkování patří nejen hráčkám a hráčům za předvedené výkony, ale i za výkony v roli rozhodčích a zapisovatelů, stejně tak i třídním fanklubům, které svými hlasivkami, trubkami a bubny vytvořily bouřlivou atmosféru.

V herně stolního tenisu byl v kategorii amatérů opět nejlepší Jan Rýdl (5.C), před Veronikou Zívrovou (1.B) a Adamem Brentnerem (1.C). V kategorii profi obhájila Tereza Jirásková (5.C) před Petrem Fejtkem (6.C) a Kryštofem Kartákem (1.C). zobrazit celý text