Estetická exkurze

Každoročně v závěru školního roku a zároveň na ukončení výuky estetických předmětů jedou studenti 2. ročníků do Prahy. Letos jsme vyjeli 17. dubna, v době přijímacích zkoušek. Hlavní náplní programu výtvarníků byla návštěva sbírek Národní galerie. Expozice umění 19 a 20. století je ve Veletržním paláci. Už samotná funkcionalistická budova udělala na studenty výrazný dojem. Společně jsme prošli expozici umění 19. a 20. století umístěnou ve třech podlažích. Mnozí studenti byli v galerii poprvé a kontakt s originály je překvapil.  Ačkoliv jsme v galerii strávili téměř dvě a půl hodiny, mnohým čas nestačil a museli v závěru spěchat. Poté jsme se přesunuli do centra Prahy a po pauze jsme se vrátili do Jičína.