Den otevřených dveří

Den otevřených dveří –  12. prosince 2019 ,v čase 14.00 – 16.30 a 29. ledna 2020.

Pro uchazeče jsou připraveny přijímací zkoušky na nečisto, testy CERMATu z matematiky a českého jazyka v bloku s kratší přestávkou v čase  14.00 – 16.30
Rodiče mohou uvedený čas využít k prohlídce školy, v 15.30 se bude konat informativní schůzka, týkající se náležitostí vyplňování přihlášek ke studiu.