Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se bude konat  25. 1. 2024
 Program dne otevřených dveří 25.1.2024
14.00 Otevřen vstup do školy pro zájemce
14.00 -14.45 Možnost prohlídky školy
Blok prezentací jednotlivých předmětů
14.45 – 15.30 Ukázky testů a informace k přípravným kurzům
ČJ 4 leté, M 6 leté
15.30 – 16.15 Ukázky testů a informace k přípravným kurzům
ČJ 6 leté, M 4 leté

Po celou dobu:
Informační panely, projekce informací o škole
Ve sborovně prostor pro konzultace a dotazy na vedení školy

Těšíme se na váš zájem.

Přihlášku ke studiu na SŠ je možné nechat vystavit na kmenové ZŠ z informačního systému (např. IS Bakaláři). Tato přihláška obsahuje QR kód.


Promo video


Naši absolventi


Prezentace z DOD 27.1.2022

DOD2022_ 27_1

Prezentace předmětů 

Anglický jazyk Fyzika Německý jazyk
Biologie Hudební výchova Tělesná výchova
Český jazyk a literatura Chemie Výtvarná výchova
Dějepis Informační a výpočetní technologie Zeměpis
Francouzský jazyk Matematika Základy společenských věd