Kalendář

 

Organizace školního roku 2019/2020

1.pololetí

 2.9. pondělí Zahájení školního roku
 2. – 4.9. Písemné MZ (LG spádová škola)
10.9. úterý Ústní MZ
28.10. pondělí Státní svátek
29. – 30.10. úterý, středa Podzimní prázdniny
12.11. úterý Čtvrtletní porada a třídní schůzky
12.12. čtvrtek Den otevřených dveří
20.12. pátek Vánoční turnaj a vánoční programy
21.12.-5.1. Vánoční prázdniny
6.1. pondělí Zahájení výuky v Novém kalendářním roce
 28.1. úterý Klasifikační porada
 29.1. středa Den otevřených dveří, cvičné přijímačky
30.1. čtvrtek Předávání vysvědčení za I. pololetí
31.1. pátek Pololetní prázdniny

2.pololetí