Kalendář

Organizace školního roku 2021/2022

1.pololetí

 1.9. středa  Zahájení školního roku
 2. – 3. 9.   Adaptační kurz 1.AB
 6. 9.  pondělí Ústní MZ
 6. – 7. 9.   Adaptační kurz 1.C
26. 9. – 3. 10.   Poznávací zájezd Francie
27. 9. pondělí Ředitelské volno
  28. 9.  úterý  Státní svátek
 27. – 29. 10.    Podzimní prázdniny
 10. 11.  středa Čtvrtletní porada a třídní schůzky
 17. 11.  středa Státní svátek
 7. 12.  úterý Den otevřených dveří (dle epidemické situace)
 22. 12.  středa  Vánoční turnaj a vánoční program
23. 12. – 2. 1.     Vánoční prázdniny
 3. 1.  pondělí Zahájení výuky v Novém kalendářním roce
 26. 1. středa  Klasifikační porada
 27. 1. čtvrtek  Den otevřených dveří, cvičné přijímačky
 31. 1. pondělí  Předávání vysvědčení za I. pololetí
4. 2.  pátek  Pololetní prázdniny