Kalendář

Organizace školního roku 2020/2021

2.pololetí

 8. – 14.2.   Jarní prázdniny
 1.3. pondělí  Termín odevzdání přihlášek ke studiu
 1. – 2.4. čtvrtek, pátek  Velikonoční prázdniny a státní svátek
 5.4. pondělí Velikonoční pondělí
 15.4. čtvrtek Čtvrtletní porada a třídní schůzky
5.5. a 6.5. středa, čtvrtek Přijímací zkoušky – šestiletý obor
 6.5. a 7.5. čtvrtek, pátek Přijímací zkoušky – čtyřletý obor
19.5. středa Zveřejnění výsledků PZ
19.5. středa Předávání vysvědčení za 2.pololetí tříd 4.AB a 6.C
20.5. – 21.5.  čtvrtek, pátek Dny na přípravu k maturitě („svatý týden“)
 24.5. – 26.5.  pondělí – středa Didaktické testy MZ (M a AJ / Čj / M+ a Nj)
27.5. – 31.5. čtvrtek – pondělí Dny na přípravu k maturitě („svatý týden“)
1.6. – 4.6. úterý – pátek Ústní maturitní zkoušky 4.A, 4.B a 6.C
 28.6. pondělí Klasifikační porada
 30.6. středa Předávání vysvědčení za II. pololetí
 1.7. – 31.8.   Hlavní prázdniny

1.pololetí

 1.9. úterý Zahájení školního roku
 2. – 3.9.  středa, čtvrtek Adaptační kurz 1.AB
8.9. úterý Ústní MZ
14.-15.9.  pondělí, úterý Adaptační kurz 1.C
28.9. pondělí Státní svátek
2. – 3.10. pátek, sobota Krajské volby (2 volební místnosti)
28.10. středa Státní svátek
29. – 30.10. čtvrtek, pátek Podzimní prázdniny
12.11. úterý Čtvrtletní porada a třídní schůzky (online)
17.11. úterý Státní svátek
8.12. úterý Den otevřených dveří (dle epidemické situace)
21.12. pondělí  
22.12. úterý  
21.12.-3.1.   Vánoční prázdniny
4.1. pondělí Zahájení výuky v Novém kalendářním roce
 26.1. úterý Klasifikační porada
 27.1. středa Den otevřených dveří, cvičné přijímačky
28.1. čtvrtek Předávání vysvědčení za I. pololetí
29.1. pátek Pololetní prázdniny