Kalendář

1.pololetí

28.8. pondělí Zahájení přípravného týdne
 4.9. pondělí Zahájení školního roku
 4.-6.9. Písemné MZ (LG spádová škola)
11.9. pondělí Ústní MZ
28.9. čtvrtek Státní svátek
26.-27.10. čtvrtek-pátek Podzimní prázdniny
17.11. pátek Státní svátek
14.11. úterý Čtvrtletní porada a třídní schůzky
7.12. čtvrtek Den otevřených dveří
21.-22.12. čtvrtek, pátek Vánoční turnaj a vánoční programy
 23.12.-2.1. sobota -úterý Vánoční prázdniny
 3.1.  středa Zahájení výuky v novém roce
 25.1.  čtvrtek Klasifikační porada
 31.1. středa Předávání vysvědčení za I. pololetí
 2.2.  pátek  Pololetní prázdniny
 6.2.  úterý Den otevřených dveří, cvičné přijímačky

2. Pololetí

16.2. pátek Maturitní ples
5.3.-11.3. Jarní prázdniny
29.3.-30.3 čtvrtek-pátek Velikonoční prázdniny a státní svátek
2.4. pondělí Velikonoční pondělí
10.4. úterý Čtvrtletní porada a třídní schůzky
11.4 středa Písemné MZ – písemné práce z Čj
12. a 16.4. Přijímací zkoušky–čtyřletý obor
13. a 17.4. Přijímací zkoušky–šestiletý obor
1.5. úterý Státní svátek
2.-9.5. Písemné MZ – didaktické testy
8.5. úterý Státní svátek
21.-25.5. Ústní maturitní zkoušky 4.A a 6.C
 26.6.  úterý Klasifikační porada
 29.6.  pátek Předávání vysvědčení za II. pololetí
 30.6.-2.9. Hlavní prázdniny