Nabídka seminářů

Pro školní rok 2024/2025

Pravidla výběru volitelného předmětu (semináře)

Studenti druhého ročníku a kvarty si na příští školní rok vybírají 3 volitelné předměty.
Výběr je závazný, po skončení přihlašování je změna možná jen výjimečně, při závažných důvodech. Účast v dalších seminářích (nepovinné) se řeší až na počátku školního roku. U předmětů, které se vyučují od nižších ročníků není účast na semináři povinnou podmínkou maturitní zkoušky. Výběr je zcela volný, doporučeno je volit předměty dle budoucí maturity a vysokoškolského zaměření (uvedeno v připojené tabulce).

Studenti třetího ročníku a kvinty si na příští školní rok vybírají 5 volitelných předmětů.
Výběr je závazný, po skončení přihlašování je změna možná jen výjimečně, při závažných důvodech. Účast v dalších seminářích (nepovinné) se řeší až na počátku školního roku. U předmětů, které se vyučují od nižších ročníků není účast na semináři povinnou podmínkou maturitní zkoušky. Výběr je zcela volný, doporučeno je volit předměty dle budoucí maturity a vysokoškolského zaměření (uvedeno v připojené tabulce).

Nabídka seminářů
3. ročník 4. ročník

Budoucí VŠ a doporučené semináře

Obor /univerzita/ fakulta/ Doporučený seminář
VŠ ekonomická Ekonomický s., Matematika, Statistika, Matematická analýza
Práva Společenskovědní s., Dějepis, Latina
Stavební fakulta, architektura Matematika, Fyzika, Technické kreslení, Deskriptiva, Dějiny umění, Výtvarná tvorba, Matematická analýza
ČVUT, strojní a elektro obory MFF Matematika, Fyzika, Technické kreslení, Deskriptiva, Matematická analýza
IT obory Programování, Matematická analýza, Matematika
Medicína, přírodověda Biologie, Chemie, Fyzika, Genetika, Bi-Che praktika, Latina
Humanitní obory,
sociologie, politologie, historie
Společenskovědní s., Dějiny filozofie, Dějepis, Latina
Geografie, kartografie Zeměpis, Matematika, Aplikovaná geografie
Umělecké obory Dějiny umění, Výtvarná tvorba, Tvůrčí psaní
Žurnalistika Tvůrčí psaní, Společenskovědní s., Konverzace/seminář cizího jazyka, Dějepis, Zeměpis
Studium cizích jazyků Konverzace/seminář cizího jazyka
Psychologie Biologie, Společenskovědní s., Statistika, Latina