Úspěchy našich primánů

Třída 1.C je plná akčních a zapálených studentů. Nejen že do všeho jdou s vervou a elánem, ještě jsou dost často velice úspěšní.
V prosinci byli čtvrtí ve volejbalovém turnaji tříd, v piškvorkovém klání obsadili
v celoškolním žebříčku Vláďa Forman 3. a Pavel Petr 4. místo. Třetí místo získal tým dívek Darča Jochmanová, Lucka Vaňková a Maki Šimková v okresním kole soutěže v sudoku.
Úspěchy získávají i na poli předmětových olympiád. Pepík Doskočil se probojoval přes 1. příčku v krajském kole až do republikového finále. Ondra Sýkora vyhrál okresní kolo fyzikální a byl druhý v okresním kole matematické olympiády. V jeho kategorii soutěž bohužel dál nepokračuje.
S napětím a také vypětím všech sil budeme my všichni příznivci 1.C v posledním týdnu fandit fotbalistům primánského týmu a družstvu beachvolejbalistek ve středu na „Matějáku“ a také oběma štafetovým týmům ve čtvrtek na stadionu.
Svoji stopu na zahradě Lepařova gymnázia naše třída zanechává také v podobě dvou
„motýlích keřů“, které společně zasadili 5. června.
Můžeme se těšit, co nám tito studenti předvedou v dalších letech studia. Však vysvědčení, která si za pár dní odnesou, slibují potěšit všechny jejich blízké.

Alena Vacková