Fyzikální měsíc 1.C

Dne 12. 4. se třída 1.C společně s 2.C vydaly na fyzikální výlet do Hradce Králové. Žáci navštívili Malou vodní elektrárnu Labe, častěji nazývanou Hučák. Zahájení návštěvy proběhlo prostřednictvím krátkého filmu a povídáním o způsobech výroby energie. Během návštěvy jsme také navštívili strojovnu elektrárny se zajímavým výkladem. Po první části prohlídky byla na řadě druhá část, kde byla možnost si vyzkoušet různé fyzikální pokusy a dokonce i sestavit turbínu ve virtuální realitě.

Dne 24. 4. obě třídy opět společně navštívily Úžasné divadlo fyziky v jičínském K-klubu. Představení na téma „Vidět zvuk, slyšet světlo“ se soustředilo na zrak a sluch pomocí zajímavých pokusů, které se často skládaly z obyčejných věcí. Tímto představením skončil nabitý měsíc plný fyzikálních akci v nižších ročnících našeho gymnázia.

Veronika Szturcová, Zdeňka Barochovská
1.C