Cambridge Certificate

Téměř 40 maturantům LG se v letošním školním roce podařilo získat Cambridge Certificate na úrovni B2 až C2. Jazykové zkoušky Cambridge English testují všechny 4 dovednosti – čtení, psaní, poslech a ústní projev a jsou uznávány vysokými školami, zaměstnavateli, státními úřady i mezinárodními organizacemi. Studenti maturanti jimi mohou také nahradit písemnou a ústní část státní maturitní zkoušky z anglického jazyka.