Připomínka dne studentů 2017

Ve čtvrtek (16.11.2017) jsme na našem gymnáziu oslavovali Den boje za svobodu a demokracii a zároveň Den studentů, který je připisován následujícímu dni. Některé třídy navštívily kinosál Valdice a zhlédly nový film o osudech M. Horákové – Milada.

Studenti primy a prvních a druhých ročníků si po třídách připravili vlastní program. Se spolužačkou jsme se na vše stihly podívat…
Dvě třídy promítaly filmy inspirované dobou nesvobody v Československu – Občanský průkaz a film Rebelové, které byly zajímavé a milovníky dějepisu určitě nadchly.
První A se zaměřila na hudbu 80. – 90. let. Velmi nás zaujaly články o skupinách, které v té době vznikaly a hrály. Například nejznámější a nesmrtelná skupina The Beatles vznikala v letech 1957 – 1960 a její písně znějí dodnes. Prohlídka byla doplněna podrobnou fotodokumentací a ukázkami vybraných písní.
Ve třetí C nám bylo umožněno nahlédnout do světa studentů – do vyučování v této nepříliš studentům nakloněné době. Byly jsme doslova vtaženy do atmosféry hodiny tehdejší hudební výchovy, kde jsme si s žáky směly zazpívat různé písně.
Dále jsme se mohly zúčastnit  skvělého znalostního testu, který připravil Ondra z první C.
Jako poslední jsme navštívily druhou A, kde bylo karaoke, které nás opravdu pobavilo!
K celoplošné školní výzdobě v podobě hesel nalepených na podlahách, které byly následně vysvětleny a doplněny ve třídě, přispěla čtvrtá C.
Den jsme jako celá škola ukončili na školní zahradě krátkým proslovem paní učitelky Dagmar Gottliebové, která program ve škole organizovala.
Myslíme si, že se tento den vyvedl dobře. Všechny programy byly humorně a především originálně zpracované. Nutno dodat, že se snažily opravdu všechny třídy.

Za třídu 2.B Viktorie Sirovátková a Karolína Vazdová

fotogalerie: https://www.facebook.com/1447681972189969/photos/?tab=album&album_id=1845201262438036