Návštěva policejní stanice

V pondělí 23. ledna třída 1. C navštívila policejní stanici v Jičíně, preventivním programem je provedl nprap. Aleš Brendl.
Studenti měli možnost poznat práci kriminalistického technika, který jim ukázal, jak pracuje na místě činu, jakým způsobem snímá otisky a jaké všechny důkazy je schopen zajistit.
Následně se třída blíže věnovala oblastem trestní odpovědnosti dospívajících, pohybu na internetu a kyberšikaně. Studenti získali informace o činech jinak trestných i opatřeních v případě usvědčení mladistvého. Překvapivě třeba zjistili, že v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů je věkový limit pro užívání sociálních sítí 15 let, dříve pouze pod dohledem rodičů. Zároveň byli upozorněni na konkrétní  nebezpečí sociálních sítí a nechali se provést příběhy z reálných životů s různými scénáři a konci.
Na závěr prošli policejní stanici a prohlédli si blíže cely předběžného zadržení. Studenti si odnesli mnoho cenných informací i motivaci rozhodovat se správně.