Návštěva bývalého kartuziánského kláštera ve Valdicích

Studenti dějepisného semináře ze 3. ročníku zavítali do někdejšího kláštera kartuziánů, dnes věznice se zvýšenou ostrahou ve Valdicích.
Historické barokní budovy z Valdštejnovy doby se nachází uvnitř střeženého prostoru věznice, návštěva se proto neobešla bez důkladných kontrol a přísných bezpečnostních opatření.