Exkurze do Všestar

Ve druhé polovině září žáci 1.A, 1.B a 3.C navštívili Archeopark pravěku ve Všestarech. Přibližně dvouhodinová prohlídka areálu byla kromě poutavého vyprávění o pravěku doplněna krátkými filmy a stovkami exponátů, např. sekerami, pazourky, bronzovými meči a přilbicemi, mincemi, hroby, důlními šachtami apod. Část výpravy se rovněž podívala na místa bitvy prusko-rakouské války z roku 1866 a navštívila expozici muzea na Chlumu nedaleko Sadové.