Adaptační kurz pro žáky prvních ročníků

Druhý týden v září proběhl v rámci primární prevence dvoudenní adaptační kurz pro studenty primy, 1.A a 1.B. Garantem byli třídní učitelé a školní preventista. Veškeré aktivity byly směřovány k formování atmosféry ve třídě, toleranci k druhým, nutnosti si pomáhat, umět pomoc žádat i přijímat a neposuzovat druhé podle vnějších, viditelných, nýbrž charakterových vlastností. Místem konání tohoto adaptačního kurzu byla chata Javorka v Peci pod Sněžkou.