Výměnný pobyt se studenty Christian von Dohm Gymnázia v německém Goslaru

Tak jsme byli v Goslaru aneb jak to viděli někteří ze zúčastněných.

Naše škola nám nabídla zajímavou možnost: účastnit se výměnného pobytu v Goslaru. I přes prvotní strach jsme se odhodlali nabídku příjmout. Naši nejistotu zmírnila komunikace s našimi výměnnými partnery přes aplikaci whatsapp.
Týdny plynuly a nastal čas odjezdu. V autobusu panovala do poslední chvíle dobrá nálada. Po seznámení s našimi rodinami se obavy rozplynuly. Rodiny nás vřele přivítaly a svědomitě se o nás staraly. Jazyková bariéra nám nezabránila v přátelské komunikaci. A to byl jen začátek úžasného týdne. Časem jsme byli stále otevřenější a přátelštější.
S novými přáteli přišly i nové zážitky. Během týdne jsme se seznamovali nejen s německými krásami, ale i s poutavou historií, vědeckými zajímavostmi, velikostí Hamburku, ale hlavně s krásou historického Goslaru.
Naši učitelé nám říkali, že díky pobytu budeme mít alespoň tu zkušenost. S tím jsme se ale nesmířili a získali řadu úžasných zážitků, informací, ale hlavně nové přátele.

Karolína B.

V týdnu od 29.11. do 6.12. 2017 navštívili čeští studenti z Lepařova gymnázia desatou třídu německého gymnázia Christian von Dohm v Goslaru. Na obě skupiny čekalo opravdu mnoho nových zážitků a zkušeností.
Hned druhý den dopoledne bylo pro českou skupinu naplánovano několik vyučovacích hodin v budově gymnázia CvD. Pro větsinu studentů to určite znamenalo zajímavou změnu a příležitost porovnat českou a německou výuku. Následovala prohlídka historického centra města a dolu v nedalekém kopci Rammelsberg. Den byl zakončen přijemnými chvilemi na tamějšim vánočním trhu.
Následující den byli všichni připraveni na celodenní výlet do Wolfsburgu, spojený s návštěvou Phaena, kde byla možnost vyzkoušet si spoustu vědeckých experimentů, a Autostadtu – obřiho komplexu plného aut a všelijaké techniky.
Po víkendu stráveném v rodinách jsme odcestovali na jeden den do přistavního města Hamburku, kde jsme si z několika perspektiv prohlédli přistav a navštívili výstavu miniatur.
Přes počáteční problemy s komunikací si určitě všichni nakonec padli do oka, ať jiź na socialních sítích nebo posléze mezi ćtyřma očima. Ted už se určitě každý těší na jarní část programu v českých luziíh a hájích.

Vít V.

Někteří studenti z Lepařova gymnázia v Jičíně vyrazili na výměnný pobyt v termínu od 29.11.2017- 6.12.2017 do německého města Goslar. Komunikace mezi studenty probíhala již před osobním setkáním přes sociální sítě.
Většina z nás se na setkání se svým výměnným studentem z Christian von Dohm Gymnazia velice těšila, avšak nikdo nevěděl, co očekávat. Hned první den se ukázalo, že němečtí studenti jsou velice přátelští a i jejich rodiny nás okamžitě přijaly mezi sebe. S komunikací nebyl žádný problém, jelikož se nás většina německy učí, a i když jsme něčemu nerozuměli, anglicky jsme se vždy domluvili.
Program zde byl také velice zábavný. Navštívili jsme zdejší měděné doly Rammelsberg a vánoční trhy s krásnou předvánoční atmosférou, přístavní město Hamburg, Wolfsburg, ve kterém jsme navštívili Autostadt i centrum vědy a techniky Phaeno. Také jsme se účastnili výuky některých předmětů a víkend jsme strávili se svými německými rodinami.
Výměnný pobyt nám přinesl mnoho zkušeností a zážitků, našli jsme si mnoho nových přátel a myslíme, že naše znalosti německého jazyka se určitě velmi zlepšily. Všichni se těšíme, až nás naši němečtí přátelé navštíví na jaře u nás v Českém ráji.

Kačka Zumrová

Co napsat na téma komunikace?
Můžeme třeba čerpat z našeho výměnného pobytu v Goslaru. Začali jsme povětšinou komunikovat skrze internet. Zkoušeli jsme si ověřit znalosti získané v hodinách německého jazyka. Ze začátku to nebyl problém. Problém nastal až po příjezdu naší české skupiny do Německa. Nejvíce ze všeho jsme zápolili s přízvukem, na který jsme si ale po čase zvykli. Nakonec jsme si ale shodli na tom, že nejlepším kompromisem je angličtina. V rodinách jsme poznávali každodenní život v Německu a snažili jsme se jej porovnat s naším životem v Česku. Největší přínos pro nás ale byla komunikace v jiném, než našem mateřském jazyce, což u nás v České republice jen tak nezažijeme.

Vašek Štěpánek

Dne 29.11.2017 se skupina statečných z LG vypravila za dobrodružstvim do německeho města Goslar. Po měsici dopisování jsme se konečne setkali se svými “exchange partnery”. Sice chvíli trvalo, než jsme překročili hranici trapného ticha, ale postupem času jsme si k sobě našli cestu.

V tomto týdnu jsme navštívili spoustu zajímavých míst. Ve čtvrtek jsme prozkoumali místní doly – Rammelsberg. V pátek jsme jeli vlakem do Wolfsburgu do Autostadtu. Většina z nás si před krasobruslařskou show zabruslila.

O vikendu jsme měli volný program se svou německou rodinou. V pondělí nás čekal dlouhý výlet do Hamburgu. Město jsme si prohlédli z pohledu pešího turisty i námořnika na výletní lodi. Dále jsme se podívali do místniho muzea miniatur. Výlet jsme zakončili výhledem z filharmonie do širokého okolí.

Tento týden nám dal spoustu zkušenosti, zážitků a nových přátel. Uplatnili jsme zde schopnosti v dorozumívání v němčine, angličtine i češtine. Těšíme se na jaro, až se opět setkáme, ale tentokrát v JIčíně!

Kristýna Janouchová., Veronika Dubská., Tereza Nechanická