Studentské parlamentní volby 2017

Je již tradicí, že pár týdnů před celostátními volbami pořádá organizace Člověk v tísni “Studentské volby” pro studenty a studentky všech typů středních škol. Letošní volby do Poslanecké sněmovny vzbudily na naší škole menší zájem, než ty minulé v roce 2013 (tehdy přišlo zhruba 43 % studentů, letos slabě přes 30 %) – z celkového počtu 307 oprávněných “voličů” (všichni studenti a studentky nad 15 let), jich přišlo odvolit 96 (a z toho byly 3 odevzdané hlasovací lístky neplatné).

Celorepublikové výsledky voleb, do kterých se zapojilo 281 středních škol (v Královéhradeckém kraji 13, z toho 9 gymnázií), jsou k dispozici, včetně dalších informací, na stránkách projektu https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby/vysledky-studentskych-voleb.