Dvě návštěvy krajského soudu

Jsme velice rádi, že i v tomto školním roce jsme měli možnost účastnit se dvou hlavních líčení u Krajského soudu v Hradci Králové a že jeho soudce JUDr. Jiří Vacek pro nás vybírá zajímavé a velmi poučné případy.

Hned v září studenti třetího ročníku a kvinty sledovali průběh líčení ve věci zločinu pokusu vraždy, kterým vyvrcholily napjaté partnerské vztahy. Případ byl o to zajímavější, že se odehrál v blízkém okolí Jičína. Na celkovém dojmu z líčení nic neubral fakt, že zločin byl překvalifikován a obžalovaná nakonec odešla od soudu s podmínkou.

Při lednovém líčení, jehož se zúčastnily druhé ročníky a kvarta, se řešil zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Před soudem stál student hradeckého gymnázia, kterému hrozil poměrně vysoký trest. Po dlouhém soudním jednání si i on mohl oddechnout, protože rozsudek zněl podmíněný výkon trestu.

Účast na soudním líčení je pro studenty vždy atraktivní, protože se seznámí s prostředím, které znají jen zprostředkovaně z výuky práva, a vždy pak velmi zaujatě komentují vystupování všech zúčastněných a rozebírají situace ze soudní síně.