Hudební exkurze Praha

Dne 17.4. se žáci druhých ročníků zúčastnili exkurze v rámci hudební výchovy do Muzea hudby v Praze pod vedením paní profesorky Lisé. Po cestě navštívili kostel Panny Marie Vítězné a Pražské Jezulátko. V Muzeu mohli obdivovat např. Mozartův klavír, jedny z nejdražších houslí Nicoli Amatiho, české háčkové harfy i mikrointervalové nástroje. Expozice je i obohacena o možnost si na některé z nástrojů zahrát, čehož někteří studenti využili. Exkurze pokračovala procházkou přes významné památky (např. Karlův most, Prašná brána) až k Masarykovu nádraží, odkud byl naplánován odjezd k našemu gymnáziu.