Italian course

Od září 2017 probíhá na naší škole kurz italštiny, který vede jeden z našich zahraničních studentů Olsi Sokoli. Olsi pochází z Itálie a na LG studuje v rámci projektu agentury AFS. Kurz probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách a účastní se ho Olsiho spolužáci. Olsi vyučuje zdarma, jeho cílem je obohatit spolužáky a seznámit je se svou kulturou.