Setkání s režisérem Janem Svatošem

V úterý 7.6.2022  se v rámci projektového dne LG Jičín konalo promítání filmu Až zařve lev, doplněného o besedu s režisérem panem Janem E. Svatošem. Originální dokument  přibližuje příběh českého krále Přemysla Otakara II.  a poněkud  zapomenutého poutníka Odorika. Fiktivní rozhovor obou postav v podání Františka Němce a Igora Bareše provádí osmi evropskými zeměmi doby panování významného českého krále přemyslovské dynastie. V navazující besedě přiblížil režisér Jan E.Svatoš okolnosti vzniku filmu i prostředí nezávislého filmu. mezi studenty prvních ročníků a tercie měla akce velmi pozitivní ohlas.