Projektový den – Úklid Prachovských skal

Dne 25.3. 2022 se studenti třídy 2.B aktivně zúčastnili realizace projektového
dne v terénu Prachovských skal. Ve spolupráci se správcem CHKO Český ráj ,
zástupci Regionálního muzea v Jičíně a Asociace ochrany životního prostředí
v Praze, byli žáci seznámeni s ekologickými aspekty vytipovaných lokalit,
možnostmi řešení problémů a negativními vlivy způsobené člověkem. Celý
projekt měl dvě části , praktickou a poznávací. V praktické části byly tříděny a
uklízeny nepatřící předměty do přírody, identifikovány a odstraňovány invazní
rostliny. Druhá část zahrnovala prohlídku turisticky, historicky i biologicky
atraktivních lokalit. Celá akce umožnila studentům si uvědomit i
mezipředmětové vztahy a nahlédnout na danou problematiku v širších
souvislostech, jak vědomostních, ale i lidských.