Exkurze do Všestar

Dne 19. 9. žáci 1.A a 1.B (a o týden dříve 3.C a dějepisný seminář) spolu s dvoučlenným doprovodem učitelů dějepisu, paní M. Skřivánkové a pana M. Bažanta, navštívili Archeopark pravěku ve Všestarech.
Vyjeli jsme po hlavní přestávce od školní budovy autobusem. Po příjezdu do Všestar jsme již po svých zdolali krátkou cestu do archeoparku, kde se nás ujali průvodci, kteří nás doprovázeli po celou dobu průběhu exkurze. Celá přibližně dvouhodinová prohlídka areálu byla kromě poutavého vyprávění o pravěku doplněna krátkými filmy a asi 400 exponáty, např. sekerami, pazourky, bronzovými meči a přilbicemi, mincemi, hroby, důlními šachtami apod.
Nejzajímavější částí areálu byla zřejmě ta venkovní, kde jsme mohli zhlédnout konstrukce pravěkých staveb, modelové představení pohřebiště, studnu a dále také rondel.
Archeopark splnil svůj cíl, kterým je seznámit návštěvníky s životem v pravěku. Získané informace využijeme v hodinách dějepisu. Exkurze se nám všem velice líbila a již teď se těšíme na další.