Odhalení pamětní desky na Lepařově vyhlídce

Ve středu 29. 9. 2021 se uskutečnila akce Lepařova gymnázia, společenská vycházka na Lepařovu vyhlídku v Prachovských skalách, spojenou s opětovnou instalací původní pamětní desky.

František Lepař se narodil před 190 lety. U příležitosti 100 let jeho narození se pak ve dnech 24. – 28. září 1931 konaly velké připomínkové akce, v jejichž průběhu přednesl tehdejší předseda Československé národní rady  a také  Spolku Jičín v Praze dr. Augustin Seifert návrh, aby jičínské gymnázium neslo jméno Františka Lepaře. To se, především s ohledem na zásluhu jmenovaného o výstavbu nové budovy školy, v následujícím roce skutečně stalo a škola pak od února 1932 nesla název Čs. státní gymnasium Františka Lepaře.

František Lepař patřil spolu se svými syny Vladislavem a Zdeňkem a jejich několika spolužáky ke skutečným průkopníkům turistiky v Prachovských skalách. Značení turistických tras a budování prvních vyhlídek bylo jejich zásluhou. Velkým impulzem rozvoje turistiky byla pak návštěva Vojty Náprstka a Klubu amerických dam v Prachovských skalách v roce 1879. V devadesátých letech devatenáctého století byl František Lepař dokonce předsedou jičínské odbočky Klubu českých turistů. I proto byl v roce 2016 slavnostně uveden do síně slávy Klubu českých turistů.  O Františku Lepařovi je známo, že velmi rád chodil do skal, obzvláště do míst takzvaného Starého hrádku. I proto již necelý rok po jeho smrti, v létě 1900, vznikla na tomto místě Lepařova vyhlídka.  Na konci devadesátých let minulého století ale byla z rozhodnutí Správy CHKO vyhlídka uzavřena z důvodu ochrany vzácných rostlinných druhů. Deska označující vyhlídku se měla dlouhá léta za ztracenou, ve spolupráci s jičínskou odbočkou Klubu českých turistů se jí podařilo najít (přesněji, ozval se pán, horolezec z Rakovníka) a mohla tak být znovu vrácena na své místo. Navíc gymnázium ve spolupráci s majiteli Prachovských skal Šlikovými zajistilo úpravu vyhlídky, opravu a nátěry zábradlí a instalace informačních panelů k odbočce na vyhlídku a k Lepařovu památníku. Škola se bude usilovat o možnost alespoň občasných návštěv vyhlídky. Slavnostního odhalení desky se zúčastnili nejen přímí potomci Františka Lepaře a zástupci jičínského Lepařova gymnázia, ale i představitelé hned několika institucí. Uvítali jsme náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje a radního pro školství pana Arnošta Štěpánka, starostu města Jičína pana Jana Malého, starostu obce Holín pana Radomíra Sádla a také zástupce vlastníků Prachovských Skal Šlikových, Klubu Českých turistů, Lezeckého kroužku Prachov i Správy CHKO Český ráj. Samotné odhalení desky bylo čestnou povinností pravnučky Františka Lepaře paní Jaroslavy Svejkovské. Organizátorem, moderátorem a průvodcem akce byl ředitel gymnázia Miloš Chlumský. S pozdravem vystoupil také představitel zřizovatele školy, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pan Arnošt Štěpánek.

Královehradecký kraj na svém Facebooku o odhalení pamětní desky napsal.