Návštěva pana náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje

Ve středu 29. 9. 2021 navštívil naše gymnázium náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje a radní pro školství pan Arnošt Štěpánek. Za doprovodu ředitele školy Miloše Chlumského si prohlédl nově vybudované podkrovní prostory jazykových učeben a přístavbu schodiště s výtahem. Škola tím vytváří lepší vzdělávací podmínky, především pro výuku cizích jazyků. Zároveň se přiblížila splnění podmínek bezbariérové školy. V  půdních prostorách budou i v tomto školním roce stavební úpravy pokračovat. Vzniknou zde díky podpoře Královéhradeckého kraje nová učebna informatiky a hygienické zázemí (toalety).