Exkurze do Vídně

Ve dnech 22. – 23. září se uskutečnila exkurze do Vídně, které se kromě třídy 4. C zúčastnili i další studenti ze tříd 4. A, 6. C, 1. B a 3. C, celkem tedy 46 zájemců.
Za krásného počasí jsme po krátké prohlídce Mikulova dorazili do Vídně, kde jsme se po ubytování v hotelu In Hernals (v blízkosti centra) vydali na procházku do zahrad Schönbrunnu, letní rezidence Habsburků. Po ní následovala podvečerní návštěva centra města, kterou někteří využili k prohlídce Muzea moderního umění, jiní k obchůzce po slavné ulici Mariahilfer Straβe.
Druhý den jsme po snídani zavítali do zimní rezidence Hofburgu, kde se nachází i klenotnice, španělská jezdecká škola či augustiniánský kostel, v němž jsou uložena srdce Habsburků. Po obhlídce katedrály sv. Štěpána a Mozartova domu Figaro – Haus, kde skladatel zkomponoval jednu ze svých nejslavnějších oper, jsme pokračovali po jedné z nejslavnějších ulic – Korutanské – kolem známé kavárny Demel, kde se zrodil dort Sachr, až ke Kapucínské hrobce, kam bylo uloženo celkem 138 zemřelých příslušníků rodu Habsburků.
Pak jsme se přesunuli k jednomu z domů architekta Hundertwassera a konečně do zábavního parku Prater, kde jsme naši návštěvu Vídně zakončili projížďkou na obřím kole i dalších atrakcích.
Celkově lze exkurzi do rakouského hlavního města hodnotit jako velmi vydařenou. Přispělo k tomu i mimořádně pěkné počasí a také velký zájem studentů poznat pamětihodnosti Vídně.

Blanka Urbancová a Hana Zikmundová
organizátorky exkurze