Anglické divadlo

Dne 14.3. zhlédlo 50 studentů především posledních ročníků v pražském multifunkčním centru Dlabačov představení  George Orwella Animal Farm ztvárněné americkou divadelní společností TNT THEATRE. Díla George Orwella patří mezi doporučenou literaturu k maturitní zkoušce jak z českého, tak anglického jazyka. Doufáme, že tato kulturní akce byla pro maturanty přínosná.