Studenti Lepařova gymnázia navštívili King´s Lynn

Studenti jičínského gymnázia zavítali v rámci své desetidenní cesty po Velké Británii po dvou letech opět do partnerského města Jičína King´s Lynnu. A dostalo se jim tam opravdu vřelého přijetí. Na radnici je i s jejich učiteli uvítal starosta oblasti Západní Norfolk Geoffrey Hipperson, který vyzvedl důležitost vzájemných kontaktů mezi oběma městy. Jeho zástupce Paul Edwards pak doprovodil skupinu do místního interaktivního muzea, kde se skupina v doprovodu průvodců dozvěděla zajímavé informace o historii King´s Lynnu. Velmi přátelská atmosféra byla podtržena předáním symbolických dárků od města Jičína i školy.

Zajímavým zpestřením byla rovněž návštěva střední školy Springwood High School v King´s Lynnu. Bylo přínosné porovnat prostředí obou škol, vyučovací metody i předměty. Také tato část programu studijního zájezdu přispěla k vzájemnému poznání a posílení partnerských kontaktů.

Toto milé setkání bylo jen příjemným vrcholem celé úspěšné cesty, která vedla jezerní krajinou Lake District, do významných měst Yorku, Liverpoolu, Stratfordu nad Avonou a nakonec i do Londýna.

Gymnazisté se z Británie vraceli nadšeni a plni nových zkušeností a zážitků z přírody i měst.