Projekt „Dožij se dvaceti“

V měsíci říjnu se studenti třetích ročníků účastnili projektu „Dožij se dvaceti“, jehož cílem byla prevence rizikového chování mladých lidí v silničním provozu.  Preventivní projekt byl realizován ve spolupráci s nadačním fondem Kolečko a byl zaměřen na rizikovou skupinu mladých adeptů nebo čerstvých držitelů řidičského oprávnění, ale i na jejich potenciální spolujezdce nebo účastníky silničního provozu v jakékoliv roli.

Projekt se skládal ze dvou částí, z teoretické a praktické. Teoretická část zahrnovala interaktivní přednášku a diskuzi s viníkem dopravní nehody, s lektory prevence (členy týmu Výzkumu dopravní bezpečnosti a studenty andragogiky). Dopravní policisté Policie ČR poukázali na konkrétní nebezpečná místa a nejzávažnější chyby mladých řidičů. Praktická část nabídla jedinečnou zkušenost v podobě simulace vážné dopravní nehody ve spolupráci se záchranáři a členy týmu posttraumatické péče Hasičského záchranného sboru ČR.  Dále si studenti vyzkoušeli tzv. simulační brýle, které navozují vidění a vnímání při silné únavě, po požití alkoholu a různých druhů návykových látek. Součástí celého projektu bylo i dotazníkové šetření.

Projekt „Dožij se dvaceti“ byl v letošním roce 2018 nominován na ocenění Evropské charty silničního provozu a věříme, že pomohl studentům získat dostatečné znalosti a dovednosti ve specifické oblasti prevence rizikového chování mladistvých.