Historicko-poznávací exkurze v hlavním městě

V úterý 19. 4. vyrazila 2. C do Prahy s cílem rozšířit své znalosti z moderní historie naší země a za poznáním krás naší metropole. Navštívili jsme velmi zdařilou interaktivní výstavu „20. století“ v nové budově Národního muzea. Během následné procházky historickou Prahou jsme obdivovali mnohá ikonická místa jako pasáž Lucerna, Františkánskou zahradu, Národní třídu, Betlémskou kapli, Karlův most, Staroměstské náměstí, Stavovské divadlo a na závěr i Palladium, kde byl zasloužený rozchod.