Adaptační kurz 1.C

Žáci primy se zúčastnili tradičního adaptačního kurzu, jehož cílem je nejen seznámení se se spolužáky, adaptace na nové prostředí střední školy, ale i poznání sebe sama. Žáci měli možnost zúčastnit se sportovních aktivit, her zaměřených na kooperaci, pozornost, taktiku, sebereflexi, sebedůvěru a důvěru v ostatní. Z čistě studijního hlediska byla pro žáky připravena debata o tom, jak se učit,doplněná o příklady dobré praxe.
Atmosféru celého kurzu nejlépe vystihují slova jedné z žákyň 1. C:

Adaptační kurz pro 1. C proběhl od 14. do 15. 9. v kempu na Pecce s panem třídním učitelem Kuželem, paní učitelkou Zikmundovou a Máchovu. Zúčastnilo se 28 dětí. Za sebe můžu říct, že jsem si to velice užila, a myslím, že ostatní také. Jak koupání ve studeném, ale čistém bazéně, tak i volejbal v teplém písku. Na nafukovací trampolíně byla také zábava. Večer byl zakončený příjemným táborákem.
Všichni zpívali a užívali si skvělou atmosféru. Myslím si, že naší třídě kurz pomohl udělat si dobré vzájemné vztahy a doufám, že to takhle zůstane těch dalších 6 let.