Pomoc pro Ukrajinu

Rozhodli jsme se Ukrajinu podpořit nejen symbolicky vyvěšením vlajky, ale také uspořádáním finanční sbírky pro humanitární pomoc. Během dvou dnů studenti a zaměstnanci školy přispěli částkou 60 067 Kč. Celý obnos byl obratem zaslán na účet organizace Člověk v tísni. Veliké díky všem, kdo se zapojili! 🕊️