Návštěva krajského soudu

Studenti 2. A, 2. B a 4. C se 22. března zúčastnili jako pozorovatelé soudního líčení Krajského soudu v Hradci Králové. Jednalo se o soudní líčení ve věci zločinu pokusu o loupež, kde došlo i ke zdravotní újmě jisté ženy. V soudní síni se také studenti chtěli přesvědčit, jestli vše, co se dověděli v hodinách ZSV, opravdu funguje i v praxi.

V průběhu líčení nedošlo k žádnému zvratu událostí, až na nezvyklé chování obžalovaného. Obžalovaný se již při výslechu ke všemu přiznal, a když se ho při jednání soudce zeptal, jestli má nějaké otázky, odpovídal oznamovacími větami typu: „Já si žádnou zmrzlinu nekoupil.; Ona lže!; Jakoo… nemáte pravdu.“ a mnohými dalšími, které byly rovněž poněkud mimo kontext konverzace. Obžalovaný byl napomínán, aby se ptal, a nikoliv něco pouze chabě vyvracel, ale napočtvrté toho soudce již zanechal z důvodu téměř nulové účinnosti, a dále na tyto poznámky nebyl brán zřetel.

Je třeba zmínit psychologický posudek dvou soudních znalkyň, podle kterých trpěl obžalovaný mírnou retardací bez duševní poruchy a závislosti, ale se známkami stupňované agrese, díky které ho označili za opravdu nebezpečného pro společnost.

Na základě výpovědi obžalovaného, svědků i soudních znalců v oboru psychologie a psychiatrie soud rozhodl, že obžalovaný bude potrestán odnětím svobody na šest let, po kterém bude následně převezen do zabezpečovací detence. Odsouzený bude muset rovněž uhradit zdravotní pojišťovně částku přes 48 tisíc korun a poškozené ženě téměř 34 tisíc korun. Rozsudek byl pravomocný a obhajoba i obžaloba se vzdaly práva na odvolání.

Studenti byli spokojeni, protože mohli nahlédnout do prostředí, kam se nedostanou každý den, a ti, kteří do budoucna uvažují o kariéře právníka, možná získali přesnější představu o této profesi, i když ne zrovna typickou.