Exkurze do Polska

Hned v prvním zářijovém týdnu si dvě třídy – kvinta a 3. A – zpříjemnily začátek nového školního roku poznávací exkurzí do Polska.
Ve středu 6. září zamířili studenti pod vedením Hany Zikmundové a Aleny Vackové nejprve do města Klodzko, kde si prohlédli centrum města. Navštívili i kostel, v němž se vdávala babička Boženy Němcové Magdalena Novotná, a také ten, kde je pohřben Arnošt z Pardubic. Tam se jim dostalo nečekaného uvítání a výkladu od kastelána, který mluvil velmi dobře česky.
Další cesta pak směřovala do poutního místa Vambeřice, kde se nachází známý klášter. Při procházce po církevních památkách v krajině bylo možné obdivovat jak barokní architekturu, tak krásný výhled do okolí.
Třetí zastávkou pak bylo – trochu už poprázdninově opuštěné – výchozí místo Karlov, z něhož se vystupuje na vrchol Velkého Sczielincze, česky Hejšoviny, v národním parku Gory stolowe. Bohužel se v tu chvíli rozpršelo, ale ani to nám nezabránilo v cestě na vrchol a krásném sestupu skalním městem.
I přes nepřízeň počasí v druhé části dne se výlet vydařil a studenti mohli poznat relativně blízkou, přesto ale opomíjenou, kulturně i přírodně zajímavou oblast.