Vyhlášení soutěže „Kraje pro bezpečný internet“

Hlavním cílem projektu Kraje pro bezpečný internet (KPBI) je minimalizovat rizika
spojená s užíváním informačních a komunikačních technologií. Cílovou skupinou jsou
zejména žáci základních a středních škol.
Pro každou věkovou a profesní skupinu se na stránce www.kpbi.cz nacházejí obsáhlé e- learningové kurzy, pracovní listy a videa, která krátce, ale efektivně popisují nástrahy na internetu a vysvětlují, jak se jim vyvarovat. Tematicky se zaměřují nejen na kyberšikanu, pornografii, kvalitu přístupových hesel či fake news, ale vysvětlují i moderní fenomény, které nejsou primárně špatné, ale mohou mít na uživatele negativní vliv – například influenceři či kryptoměny. Kurzy jsou na internetových stránkách projektů KPBI k dispozici po celý rok a každý zájemce si je může projít. Pro žáky a studenty jsou navíc každý rok připravené dva kvízy, ve kterých zúročí nabyté znalosti bezpečnosti na internetu. Vylosovaní výherci a zástupci nejlepších škol si v úterý 10. 5. 2022 odpoledne v budově krajského úřadu převzali ceny. Ze škol si nejlépe vedli žáci Střední školy vizuální tvorby, s.r.o. v Hradci Králové, za nimi se umístilo trutnovské gymnázium, pomyslný bronz a finanční odměnu v hodnotě 11 000,- Kč získali žáci Lepařova gymnázia v Jičíně.
Zároveň v průběžných kolech byla vylosována a odměněna naše žákyně Barbora Veldová.