Mezinárodní den frankofonie

Na Lepařově gymnáziu již tradičně proběhly oslavy Mezinárodního dne frankofonie. Letošní novinkou byla kulinářská soutěž, které se účastníci zhostili se ctí. Vítěznými pokrmy se staly: crème brulée, následované hovězím steakem a dezertem chouquettes. Doufejme, že se soutěž nekonala naposledy, neboť i pokrmy ostatních chefs byly magnifiques!

Chers élèves !
Aujourd’hui, le 20 mars, à notre école, nous célébrons la Journée mondiale de la francophonie. Ensemble, nous commémorerons et célébrerons la langue française et sa culture. Vous aurez un programme varié tout au long de la journée. L’événement principal de cette année est un concours culinaire pour le meilleur plat francophone. Vos créations soigneusement préparées seront jugées par un jury spécial. Une fois la compétition terminée et annoncée, tous ceux qui se sont battus pour le prix peuvent participer à un banquet. Vous pouvez également vous réjouir d’une cabine photo d’inspiration française avec accessoires. Vous vous demandez tous maintenant pourquoi le thème de cette année est la nourriture. La cuisine française est l’une des cuisines les plus appréciées au monde. C’est le berceau de ce qu’on appelle la “haute cuisine”, un haut niveau de gastronomie. L’accent est mis sur l’édition et la présentation méticuleuses des plats. La France elle-même a donné au monde de nombreux guides gastronomiques et guides Michelin. La cuisine française est tellement mondialement reconnue qu’elle figure même sur la liste des monuments immatériels de l’UNESCO. Le fromage et les vins sont les plus importants pour les Français. Ils aiment le poisson, les fruits de mer et divers types de viande, comme l’agneau ou le mouton. Les cuisses de grenouille, les escargots et les cailles comptent parmi les plus grandes spécialités. Et attention, il ne faut pas oublier les baguettes! Comme disent les Français : « De la bonne bouffe et de bons amis ».

Milí studenti a studentky,
dnes, dne 20. března, na naší škole oslavujeme světový den frankofonie. Společně si připomeneme a oslavíme francouzský jazyk a jeho kulturu. Čeká vás rozmanitý program po celý den. Letošní hlavní akcí je kulinářská soutěž o nejlepší frankofonní pokrm. Vaše pečlivě připravené výtvory bude hodnotit speciální porota. Po skončení a vyhlášení soutěže se mohou všichni, kteří bojovali o výhru, zúčastnit rautu. Také se můžete těšit na fotokoutek inspirovaný Francií. Určitě se teď každý ptáte sami sebe, proč je zrovna letošním tématem jídlo.
Francouzská kuchyně totiž patří mezi nejoceňovanější kuchyně světa. Je kolébkou takzvané „haute cuisine“ tedy vysoké gastronomické úrovně. Je v ní kladen důraz na puntičkářskou úpravu a prezentaci jídel. Sama Francie dala světu mnoho gastronomických příruček a průvodce Michelin. Francouzská kuchyně je tak světově uznávaná, že je dokonce na seznamu nemateriálních památek UNESCO. Nejdůležitější jsou pro Francouze sýry a vína. Milují ryby, mořské plody a různé druhy masa, jako je například jehněčí anebo skopové. Mezi největší speciality se řadí žabí stehýnka, šneci a křepelky. A pozor, nesmíme zapomenout na bagety!
Jak říkají Francouzi: „De la bonne bouffe et de bons amis.“ Ke štěstí vám nechybí nic jiného než dobré jídlo a dobří přátelé.