Adaptační kurzy tříd 1. A, 1. B a 1. C na Pecce

Hned v prvních dnech nového školního roku 2021/22 odjely nové třídy už tradičně na adaptační kurzy do autokempu Pecka.
Obě třídy čtyřletého studia kurz absolvovaly současně, a to ve dnech 2. a 3. září. Prima je pak následovala hned po víkendu 6. a 7. září.
Cílem těchto kurzů, jejichž struktura a program byly vytvořeny před třemi lety týmem Václav Kužel, Adam Zikmund a Hana Zikmundová, je vzájemné seznámení žáků ve třídách i mezi oběma třídami A a B při nejrůznějších sportovních, herních i psychologicky zaměřených aktivitách a také vytvoření přátelských vazeb v obou kolektivech. Některé činnosti taktéž navozují dovednosti týmové spolupráce při plnění společných úkolů i při hře a pocit důvěry v ostatní spolužáky.
I letos jsme mohli využít skvělého zázemí kempu v Pecce, příjemného ubytování, kvalitních sportovišť a chutného stravování. Akci opět významně podpořilo i krásné počasí, které umožnilo uskutečnění všech aktivit venku – v tábořišti i okolní přírodě – a koupání (včetně ranního otužování) v sice chladné, ale čisté vodě místního velkého bazénu.
Během jednotlivých bodů bohatého programu si mohli žáci vyzkoušet svoji šikovnost, chytrost, vytrvalost, strategii i schopnost organizace skupiny, při besedě se dozvěděli několik tipů pro lepší učení a trénink paměti a napsali sami sobě dopis do budoucna, který dostanou nazpět symbolicky na konci studia. To nejpodstatnější ale bylo, že si mohli uvědomit důležitost nově vznikajících kamarádství a vzájemné pomoci a podpory ve třídě i ze strany učitelů. Příjemný večer si pak všichni užili při táboráku, který si museli sami připravit a u něhož si zazpívali za kytarového doprovodu Adama Zikmunda.
Všichni zúčastnění pedagogové (Václav Kužel, Hana Zikmundová, noví třídní učitelé Karolína Konopásková, Markéta Vejvodová a Jan Fink) mohli konstatovat, že kurzy i tentokrát proběhly zcela bez problémů a splnily svůj cíl.
A nyní už se musejí noví žáci vrhnout do studia na gymnáziu. Vědí však, že v tom nebudou sami.

1B
1A
1C