Projekt školní zahrady

Vážení rodiče, 

v rámci příprav čtyřstého výročí založení naší školy se snažíme prezentovat nejen školní budovu, ale i přilehlou zahradu. Zahradě bychom chtěli vrátit nejen její krásu, ale i výukovou funkčnost. Předchozí podzim jsme provedli prosvětlení zahrady, vymýtili jsme rozrostlé keře a zvětšili tak prostor zelené plochy. Podle návrhu zahradní architektky chceme na obnažená místa vysázet novou zeleň.  Naším cílem je, aby se zahrada stala příjemným místem k odpočinku pro naše studenty nejen ve volných hodinách, ale v jarních a podzimních měsících posloužila i k výuce. Za tímto účelem chceme v zahradě usadit několik laviček a zrenovovat stávající altán. Do této proměny chceme zapojit i studenty našeho gymnázia a nabídnout jim patronát nad rostlinami, které by si každá třída zasadila a starala se o ně.
Od roku 2007 investoval v celkem sedmnácti investičních akcích náš zřizovatel, Královéhradecký kraj, značné finanční prostředky do rekonstrukce a modernizace budovy. Jelikož úpravy zahrady a pořízení nové zeleně, stromů, keřů a bylin, není nijak levnou záležitostí, rozhodli jsme se vedle získávání prostředků tradičními způsoby (od zřizovatele a z grantů) tentokrát i k další cestě. Chceme všechny z Vás, kteří máte ochotu a možnost, touto cestou požádat o finanční příspěvek na nákup nové výsadby a další zvelebení zahrady. Doufáme, že s Vaší pomocí a snahou nás, zaměstnanců a studentů školy, dokážeme zahradu proměnit k potěšení nás všech.

V případě, že budete mít zájem nás finančně podpořit, svoje příspěvky můžete posílat na transparentní účet speciálně k tomu zřízený Spolkem rodičů a přátel LG :  

000000-6606501309/0800

Na webových stránkách školy můžete do tohoto účtu nahlédnout. V případě darování větší finanční částky je v kanceláři školy k dispozici formulář darovací smlouvy.

Na účet určený pro financování projektu školní zahrady byl omylem zaslán finanční dar pro školní ples. Z tohoto důvodů je v odchozích platbách uhrazena částka spojena s touto akcí (fotograf).

 Předem děkujeme za Vaši podporu a pomoc!

 Vedení školy a  Přírodovědecká sekce Lepařova gymnázia Jičín