Projekt školní zahrady

Vážení rodiče, absolventi i studenti Lepařova gymnázia .

V rámci příprav  čtyřstého výročí založení naší školy se snažíme prezentovat nejen školní budovu, ale i přilehlou zahradu. Zahradě bychom chtěli vrátit její krásu, ale i výukovou funkčnost. Předchozí podzim jsme provedli prosvětlení zahrady, vymýtili jsme náletové, rozrostlé keře a zvětšili tak prostor zelené plochy. Podle návrhu zahradní architektky chceme na  obnažená místa vysázet novou zeleň.  Naším cílem je, aby se zahrada stala příjemným místem k odpočinku pro naše studenty nejen ve volných hodinách, ale i v jarních a podzimních měsících k výuce. Za tímto účelem chceme v zahradě usadit několik laviček a zrenovovat stávající altán. Jelikož nákup nové zeleně – keřů, bylin je pro nás finančně velmi náročný, obracíme se touto cestou na Vás o finanční podporu  na nákup nové výsadby a další zvelebení zahrady. Do  této proměny chceme zapojit i studenty našeho gymnázia  a  nabídnou jim patronát nad rostlinami, které by si každá třída zakoupila, zasadila a starala se o ně. Doufáme, že s Vaší pomocí a snahou nás – zaměstnanců a studentů školy, dokážeme zahradu zvelebit k potěšení nás všech.

V případě, že budete mít zájem nás finančně podpořit, svoje příspěvky můžete posílat na účet číslo :                        

 000000-6606501309 / 0800

 S pozdravem a předem děkujeme za Vaši podporu a pomoc.