Den frankofonie

Pondělí 21. března se neslo v duchu oslav Mezinárodního dne frankofonie. 

A takto ve školním rozhlasu oslovili (francouzsky) dva z řad francouzštinářů zbytek školy. 

Dobrý den!

Včera, to znamená 20. března, byl Světový den frankofonie.Mezinárodní organizace Frankofonie (l’Organisation Internationale de la francophonie, OIF) vznikla v roce 1970 na základě smlouvy z Niamey (Niger), jež signatáře zavazuje k politickým jednáním a mnohostranné spolupráci k zajištění aktivní solidarity ve prospěch obyvatel členských států a vlád. Signatáři jsou rovněž zavázáni respektovat kulturní a jazykové rozmanitosti členů a podporovat francouzský jazyk, mír a udržitelný rozvoj. Tento svátek se slaví ve více než sedmdesáti zemích světa mezi 220 miliony lidí, kteří mluví francouzsky. Mezi země patří i Česká republika. Na mnoha místech světa je proto možnost ochutnat francouzská jídla a dozvědět se něco o francouzské kultuře.

 

Bonjour!

Hier, c’est-à- dire le vingtième mars a été Journée internationale de la francophonie. L’Organisation Internationale de la francophonie a été fondée en mille neuf cent soixante-dix à cause du Traité du Niger, qui engage les signataires dans des négociations politiques et une coopération multilatérale pour assurer une solidarité active au profit des peuples des pays membres et des gouvernements. Les signataires s’engagent également à respecter la diversité culturelle et linguistique des membres et à promouvoir la langue française, la paix et le développement durable. Plus de soixante-dix pays célèbrent cette fête et deux cent vingt millions de personnes, qui parlent français. La République Tchèque en fait partie. Il y a beaucoup d’ endroits où il est possible de goûter des repas français et d’apprendre quelque chose sur la culture française dans de nombreuses régions du monde.