Mezinárodní setkání mládeže v Königsee

Město Jičín se podílí na projektu Mezinárodního setkání mládeže partnerských měst. Tento projekt začal v roce 2009 v německém Erbachu, a to v rámci cyklu mezinárodních setkání. Letos projekt pokračoval 22. – 29. srpna v Německu v Königsee.
Na setkání do Königsee se sjelo přibližně 60 zahraničních účastníků, studentů ve věku 16 až 18 let, včetně jejich pedagogického doprovodu. Z České republiky přijeli studenti z jičínského Lepařova gymnázia, Masarykovy obchodní akademie a Střední průmyslové školy. Pro účastníky letošního setkání byl připraven bohatý týdenní program. Na začátku proběhl seznamovací večer, kde se studenti z jednotlivých zemí vzájemně představili. V následujících dnech jsme poznávali důležité stavby, historii, tradice a zvyky města, navštívili jsme také památná místa Buchenwaldu. Dále jsme se podíleli na různých sportovních soutěžích, někteří z nás například na 36. ročníku königseeského běhu. Během pobytu jsme se zejména účastnili workshopu na téma porušování lidských práv a současné situace v EU. Po oficiálním programu následoval tradiční mezinárodní kuchařský večer, který probíhal v místním gymnáziu, kdy každá země vlastnoručně připravila a představila krajové speciality. V neděli se pak konalo oficiální ukončení programu, kde studenti ve smíšených skupinkách předvedli, co si připravili na témata, která se během celého pobytu probírala. K celé akci se poté vyjádřili jednotliví zástupci partnerských měst a také mladí, kteří si setkání opravdu užili a vytvořili si nová přátelství.
Mezinárodní setkání mládeže v Německu přispělo k prohlubování spolupráce mezi partnerskými městy a odbourání různých bariér mezi jednotlivými národy. Hlavním cílem tohoto projektu je tedy podpořit spolupráci se zahraničními městy, navázat nové vazby a posílit stávající kontakty mezi domácími občany a účastníky ze zahraničí a také rozvíjet pocit sounáležitosti k Evropě. Další setkání mládeže by se mělo pořádat v roce 2017 v portugalském Ansiao a zakončení desetiletého cyklu setkávání by mělo být opět v německém Erbachu v roce 2019. Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie, programu Evropa pro občany. Návštěva krajského soudu
Více než šedesát studentů 3.A, 5.C a společenskovědního semináře se 20. září vydalo do Hradce Králové. Cílem jejich cesty bylo soudní líčení ve věci zločinu pokusu vraždy. V soudní síni se také chtěli přesvědčit, jestli vše, co se dověděli v hodinách práva, opravdu funguje i v praxi. V průběhu líčení však došlo k zásadní změně. Na základě výpovědi obžalovaného, svědků i soudních znalců v oboru psychologie a psychiatrie soud překvalifikoval skutkovou podstatu činu a rozhodoval o trestu za těžké ublížení na zdraví. Viník tak nakonec odcházel od soudu spokojen s podmíněným výkonem trestu na horní hranici sazby. Spokojeni byli i studenti, protože mohli nahlédnout do prostředí, kam se nedostanou každý den, a ti, kteří do budoucna uvažují o kariéře právníka, možná získali přesnější představu o této profesi.