Výměnný pobyt

Ve dnech 11.-18.4.2018 se uskutečnila druhá část výměnného pobytu žáků Lepařova gymnázia a Christian von Dohm gymnázia z Goslaru (Dolní Sasko). První část, která se konala v prvním adventním týdnu loňského roku, nabídla zajímavá setkání, nová přátelství, pestrý program a především spoustu nových zkušeností.

Chtěli jsme proto našim německým přátelům ukázat nejen krásy Jičína a jeho okolí, ale na programu stála i návštěva Prahy a procházka Královskou cestou. Oba víkendové dny byly pak v režii hostitelských rodin. Když jsme se ve středu ráno 18.4. loučili, byl za námi velmi náročný a intenzivní týden, který byl ale opět naplněn spoustou zážitků. A pokud některá přátelství navázaná ve dvou týdnech výměnného pobytu přetrvají i do budoucna, bude to to nejcennější.

Na závěr je třeba poděkovat za finanční podporu Sdružení rodičů a přátel při LG a také Česko-německému fondu budoucnosti.