Seminář Zločiny komunismu

V pátek 22. února se vybraní studenti naší školy zúčastnili semináře na téma zločiny komunismu, který se konal ve Valdštejnském paláci, sídle Senátu ČR.
V krásných prostorách této stavby pocházející ze 17. století si studenti vyslechli nejdříve příspěvky z úst historiků Ústavu pro studium totalitních režimů Davida Svobody, Jana Kalouse a Milana Bárty, kteří posluchače detailněji seznámili například s hladomorem na Ukrajině, politickými procesy v Československu nebo s událostmi Pražského jara, a o situaci v ruské politice po skončení studené války pohovořil europoslanec Jaromír Štětina. Následovala diskuze a celý seminář byl poté zakončen promítáním dokumentárního filmu The Soviet Story, který ukazuje třeba to, jak podobný byl komunismus německému nacismu a jak zastánci těchto dvou hrůzných ideologií tajně spolupracovali.