Projekt školní zahrady – poděkování

Děkujeme všem, kteří finančně podpořili projekt rekonstrukce školní zahrady  Lepařova gymnázia. Celková částka peněžních darů na transparentním účtu je 134 904,- Kč.
V současné době probíhají menší terénní úpravy zahrady, následně bude realizován nákup a výsadba zeleně (stromů a keřů) podle připraveného projektu. Jednotlivé dárce bychom do zahrady rádi pozvali v termínu třídních schůzek, 25.dubna 2024.  K tomuto datu bude také připraveno konečné vyúčtování této akce.