Profesor Robert Kvaček

Význačný český historik a absolvent našeho gymnázia profesor Robert Kvaček, emeritní profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, spolupracovník Ústavu českých dějin a autor desítek historických publikací obdržel v říjnu 2021 od prezidenta republiky medaili Za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství.

Pana profesora jsme ve škole několikrát přivítali. Na besedách se opakovaně setkal se studenty, byl také jakožto znalec moderní historie přítomen slavnosti při odhalení pamětní desky účastníka zahraničního odboje Miroslava Špota a v roce 2017 jsme v aule školy za účasti mnoha osobností z řad jeho univerzitních kolegů spolu připravili překvapení – oslavu jeho 85. narozenin.  A to i proto, že se nikdy netajil svým vřelým vztahem k jičínskému gymnáziu.

K významnému ocenění panu profesorovi blahopřejeme!

                                                              Vedení školy a pracovníci Lepařova gymnázia