Nesmíme zapomenout

Dne 5. října 2021 se žáci tercie zúčastnili pietního shromáždění u tzv. kamenů zmizelých / Stolpersteine, uložených na počest rodiny Goliathových.

Atmosféru i význam vystihují následující slova samotných žáků.

Na Valdštejnově náměstí před domem č. p. 3 jsme se sešli se zastupiteli města a potomky rodiny Goliathových, kde bylo odhaleno pět kamenů na památku zesnulých členů rodiny. V bývalé židovské škole jsme vyslechli vyprávění o osudech členů rodiny, jež byli oběťmi holocaustu, nacistického a později i komunistického režimu. Jejich osudy byly smutné a tragické. Je důležité si je pamatovat.

https://mujicin.cz/v-jicine-bylo-odhaleno-pet-kamenu-zmizelych-pripominajicich-rodinu-goliathovych/d-1304874